Gå til hoved indhold

Registrer dit afgangsprojekt

Som studerende/kursist ved UCN anbefaler vi, at du afleverer dit afsluttende projekt. Læs denne side grundigt, inden du registrerer dit projekt.

UC Viden er et videndelingssystem, hvori du registrerer og uploader dit afgangsprojekt/bachelorprojekt/afsluttende eksamensprojekt.

Din opgave skal uploades digitalt, helst i én pdf-fil.

Inden du uploader din opgave, skal du sikre at dit cpr-nummer ikke optræder i projektet, og at øvrige oplysninger om persondata er anonymiseret. Læs om GDPR i dit projekt på Mit UCN.
Opgaven er først synlig på Studenterportalen efter at du har bestået. Efter 5 år vil din opgave blive slettet.

Synlighed

Når du uploader dit projekt i UC Viden, skal du vælge synlighedsniveau ift. den nationale Studenterprojektportal. Du skal tage stilling til synlighedsniveau for alle tilknyttede dokumenter.

’Frit tilgængelig’ og ’Internt tilgængelig’ betyder det samme. Det vil sige, at projektet kun er tilgængeligt for studerende og medarbejdere i Professionshøjskolerne via login.
’Backend - Tilgængelig for PURE-brugere’ betyder, at hverken registreringen eller det tilknyttede dokument kommer ud i Studenterprojektportalen, men kun er tilgængeligt for et begrænset antal ansatte i UCN.

Kontakt en UC Viden redaktør hvis du ønsker at ændre synlighedsniveau på projektet eller har andre rettelser til registreringen. Kontaktoplysninger på redaktørerne finder du nederst på siden.

Fortrolighed

Er dit projekt eller dele heraf omfattet af fortrolighed, skal du i inddateringen markere dette. Det gør du ved at sætte flueben i feltet vedr. fortrolighed. Derved vil registreringen af projektet kun være tilgængelig for et begrænset antal administrative medarbejdere i UCN.

Ophavsret

Du beholder ophavsretten til dit projekt, selvom du uploader det til UC Viden. Du bevarer altså retten til – til enhver tid – at sælge, trykke eller på anden måde distribuere projektet.
OBS: et forlag eller et tidsskrift kan dog afvise at trykke eller publicere dit projekt/artikel, hvis det allerede er gjort tilgængeligt på studenterprojektportalen, da det vil tælle som en publicering. Du skal derfor markere, at dit projekt er fortroligt.  

Brugeren af dit projekt skal altid referere til dig som ophavsmand (forfatter).

Du har selv ansvaret for at tjekke, om du har copyright til billeder, grafer og andet materiale i projektet. Hvis du er i tvivl, skal du gøre dit projekt fortroligt. 

Jeg accepterer ovennævnte betingelser og er klar til at registrere mit projekt


OBS
- Vi har oplevet at nogle studerende og ansatte ikke har kunnet få adgang til UC Viden Studenterportalen og til afleveringsformularen. Dette skyldes en fejl med cookies til siden. Man kan omgå problemet ved at åbne et privat tab i sin browser, Ctrl+Shift+N på PC og Command+Shift+N på Mac, og derefter tilgå siden igen. Problemet er kun i forhold til aflevering i UC Viden, WiseFlow er ikke berørt.

Hvis du har problemer med at få adgang til siden, anbefaler vi, at du prøver med en anden browser.


  Bekræft og registrér projekt

Se hvordan du registrerer dit projekt

FAQ til registrering af afgangsprojekter

Kontakt en UC Viden redaktør

Karen Rask Mortensen

Bibliotekar

E-mail:
krm@ucn.dk
Telefon:
72690383

Ulla Larsen

Bibliotekar

E-mail:
ull@ucn.dk
Telefon:
72690381

Louise Naomi Vetner

Specialkonsulent

E-mail:
lnv@ucn.dk
Telefon:
72690361