• Dansk
  • English

Lektørudtalelse

Forfatter : Jørgen Bartholdy

D. 31. marts uddeltes MIA-prisen for første gang. Prisen gives til virksomheder i en række kategorier for en særlig indsats for at arbejde bevidst med integration af minoritetsgrupper i virksomheden. Prisen er en del af et større projekt, som også inkluderer denne bog. Bogen gennemgår de forskellige facetter af mangfoldighedsledelse delt op i to hovedområder: rettighedsbaseret mangfoldighedsledelse, hvor der er fokus på at forhindre diskrimination og ressourceorienteret mangfoldighedsledelse, hvor det drejer sig om at udnytte de muligheder, der ligger i mangfoldigheden, men det er styrken hos bogen og den model for indsatser på området, som projektet har skabt, at der påvises en sammenhæng mellem de to dimensioner. Mangfoldighed sikrer synergi og skaber i sig selv ressourcer. Bogen er grundig, men indeholder samtidig en række konkrete, umiddelbart anvendelige råd. Der er kommet flere titler om mangfoldighedsledelse, men denne skal fremhæves for sin bredde og for sin tilknytning til MIA-projektet og MIA-prisen