• Dansk
  • English

Scopus

Adgang

Åbn Scopus (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

Åbn Scopus fjernadgang
Vælg University College Nordjylland som din institution. Indtast studienummer og din adgangskode, som er identisk med dit kodeord til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail, m.m.). Hvis du er ansat skal du indtaste initialer.
 

Indhold

Scopus er en akademisk database indeholdende abstracts, referencer og citationer af peer-reviewed litteratur, som videnskabelige tidsskrifter, bøger og konferencer. Databasen giver et overblik over verdens forskningsproduktion inden for videnskab, teknologi, medicin, samfundsvidenskab og kunst og humaniora og har værktøjer til at spore, analysere og visualisere forskning.

Pr. 1. juli 2017 indeholdt databasen over 67 millioner abstracts, referencer og citationer til artikler i forskningstidsskrifter, samt 562 bogserier, fordelt på 34.000 bøger og 1,39 millioner poster. Derudover findes der tæt ved 8 millioner konferencepapirer fra næsten 100.000 verdensomspændende arrangementer, samt 28 millioner patenter fra fem patentkontorer.

Scopus bliver opdateret dagligt, og det er muligt at se om UCN Biblioteket har adgang til den pågældende artikel etc.

Scopus er udviklet og vedligeholdt af Elsevier, Amsterdam og London


Vejledning

Video