• Dansk
  • English

Scopus

Adgang

Åbn Scopus (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

Åbn Scopus fjernadgang
Vælg University College Nordjylland som din institution. Indtast studienummer og din adgangskode, som er identisk med dit kodeord til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail, m.m.). Hvis du er ansat skal du indtaste initialer.
 

Indhold

Scopus er en abstract- og citatdatabase, der giver et overblik over dele af verdens forskningsproduktion inden for videnskab, teknologi, medicin, samfundsvidenskab, kunst og humaniora. Scopus har værktøjer til at spore, analysere og visualisere forskning.

Database med over 77,8 millioner referencer, så som bøger, konferenceoplæg, tidsskriftsartikler, over 44 millioner patenter og over 1.7 milliarder citationer fra 1970 og frem. Scopus indeholder primært artikler skrevet på engelsk og offentliggjort i engelsksprogede tidsskrifter.

 

Scopus er udviklet og vedligeholdt af Elsevier og bliver opdateret dagligt.

Se mere om Scopus her.


Vejledning

How to conduct a basic search (Varighed: 3 min.)

How to save searches and set alerts (Varighed: 3 min.)

How to use advanced search (Varighed: 3 min.)

How to expand your search (Varighed: 3 min.)

How to analyze your search results (Varighed: 3 min.)

How to download and export your search results (Varighed: 3 min.)