• Dansk
  • English

Lov & Ret

Folketinget
Der er fri adgang til Folketingets hjemmeside med adgang til bl.a. fremsatte lovforslag. Ved hvert lovforslag er der en tidslinie, der dokumenterer forløbet i Folketinget med fremsættelsesbemærkninger, udvalgsbetænkninger, ændringsforslag samt udvalgsbilag (høringssvar mm.) og forhandlingerne i Folketingssalen.

Karnov Jura
Dansk lovgivning med udførlige kommentarer og henvisning til domsafgørelser, retspraksis og lovforberedende arbejde 

Retsinformation.dk
Det officielle danske retsinformationssystem med alle love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m.

Synopsis
God indgang til juridiske emner, giver overblik over artikler, bøger, love og domme inden for det enkelte emne.