• Dansk
  • English

Lov & Ret

Folketinget
Der er fri adgang til Folketingets hjemmeside med adgang til bl.a. fremsatte lovforslag. Ved hvert lovforslag er der en tidslinie, der dokumenterer forløbet i Folketinget med fremsættelsesbemærkninger, udvalgsbetænkninger, ændringsforslag samt udvalgsbilag (høringssvar mm.) og forhandlingerne i Folketingssalen.

Folketingets EU-Oplysning
Baggrundsinformation om EU og Danmarks medlemskab herunder fakta, tal og adgang til forskellige EU-dokumenter

Karnov Jura
Dansk lovgivning med udførlige kommentarer og henvisning til domsafgørelser, retspraksis og lovforberedende arbejde 

Retsinformation.dk
Det officielle danske retsinformationssystem med alle love, bekendtgørelser, cirkulærer m.m.