• Dansk
  • English

Karnov Jura


Adgang

Åbn Karnov Jura (Adgang fra UCN's netværk, dvs. UCN IP-adresser. Adgangen gælder kun studerende og personale ved UCN)

Fjernadgang:
Læs mere om fjernadgang med VPN


Indhold

Lovsamlinger
Karnovs Lovsamling omfatter alle gældende danske love. Nye lovændringer indarbejdes løbende.
Via et omfattende notesystem får man vist lovens historik, forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme og afgørelser.
Der er adgang til modulerne Bekendtgørelser, Cirkulærer og Forarbejder.

Der er desuden adgang til:

  • Selskabsloven
  • Lov om finansiel virksomhed
  • Konkursloven 
  • Revisorloven 
  • Karnov Law (11 danske love i engelsk oversættelse)

Domssamlinger
Ugeskrift for Retsvæsen giver et overblik over dansk retspraksis, både aktuelt og mere end 145 år tilbage i tiden, samlet og systematiseret i domme og juridiske artikler.

Der er desuden adgang til:

  • FED – Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
  • TBB – Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (bolig- og byggeretlige domme tilbage fra 1998)
  • TfS - Tidsskrift for Skatter og afgifter

Skat & Regnskab
Der er adgang til alle modulerne. Under hvert modul er der adgang til lovgivning med kommentarer, domme, fortolkninger, vejledninger, artikler, manualer og meget andet.

Erhvervsguiden
Erhvervsguiden giver adgang til specialviden inden for mange forskellige typer dokumenter, herunder kontrakter, formularer, skøder, aktionæroverenskomster, ansættelseskontrakter, konkurrenceklausuler, kundeklausuler mv.

Erhvervsguiden findes under Skat & Regnskab -> Revision og Regnskab -> Produkter

Tidsskrifter
Der er adgang til alle tidsskrifter under denne overskrift, bl.a. Revision & Regnskabsvæsen og Erhvervsjuridisk Tidsskrift
 

Vejledning

Hjælp til søgning fås via Hjælp & Feedback-knappen i højre side.