• Dansk
  • English

Foreslå en bog

Har du forslag til nye titler til UCN Biblioteket - eller er der titler, som vi bør købe flere eksemplarer af?

 

Udfyld denne formular:
 

 

 

Når vi modtager bogønsket, vil det blive behandlet af den materialevalgsansvarlige indenfor dit fagområde. Bogønsket vil blive vurderet i forhold til Principper for materialevalg