• Dansk
  • English

Chicago

Chicago findes i to forskellige varianter, Chicago style A og Chicago style B.

I Chicago style A skrives oplysninger om kilden i en nummereret fodnote eller slutnote, samt komplette oplysninger om kilden i litteraturlisten til sidst. I selve teksten henviser man til noten.

I Chicago style B angiver man kildens forfatter og udgivelsesår i en parentes i teksten. De komplette oplysninger om kilden skrives i litteraturlisten.
Chicago B er den mest anvendte Chicago-variant på UCN’s uddannelser.
 

Eksempelsamlinger og vejledninger

Chicago Manual of Style Online

Formelle krav til skriftlige opgaver ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole – Chicago 

Chicago A

Chicago B


Chicago A - eksempel på kildehenvisning

Note:
​Rienecker, Jørgensen og Skov, Den gode opgave
 
I referencelisten
Rienecker, Lotte, Jørgensen, Peter Stray og Skov, Signe. 2012. Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.


Chicago B - eksempel på kildehenvisning

I teksten:
(Rienecker, Jørgensen og Skov 2012)
 
I referencelisten:
Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray og Skov, Signe. 2012. Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur