• Dansk
  • English

Biblioteket Teknologi i Canvas

 UCN Biblioteket har udarbejdet et Canvasrum, hvor vi publicerer undervisningsmateriale og vejledninger, som er relevante for dig på UCN Teknologi.

I rummet kan du bl.a. finde guides til bedre Googlesøgninger, målgruppeanalyser m.m.

Tilmeld dig her (kun adgang for studerende og ansatte ved UCN).