• Dansk
 • English

term.subject="vaccination"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kompendium i immunologi

  • Bog
  Amir Al-Saoudi: Kompendium i immunologi
  61.201 KOM

  Kompendium i immunologi

  2022
  1. udgave
  Forlagets beskrivelse: ”Kompendium i Immunologi” omfatter og illustrerer de fundamentale koncepter i basal og klinisk immunologi. Kompendiet er rettet mod studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser, herunder medicinstuderende, veterinærstuderende, farmacistuderende og odontologistuderende. For at overskueliggøre faget og dermed optimere læringsprocessen for de studerende er der i kompendiet anvendt skematiske figurer, flowcharts, tabeller samt farvekoder. De basale afsnit introducerer det innate og det adaptive immunsystem, immunceller, antistoffer og antigener samt andre komponenter i immunsystemet og deres respektive interaktioner. De kliniske afsnit dækker overfølsomhedsreaktioner, transplantationer, cancer og vaccinationer.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:135479675|980|.
  Note: 
  Indhold: Generelt om immunsystemet (Immunologiens basale begreber ; Immunsystemets celler ; Immunsystemets inddeling ; Immunsystemets lymfoide organer og væv) ; Det innate immunforsvar (Receptorer i det innate immunforsvar ; Celler i det innate immunsystem ; Reaktionsmekanismer i det innate immunsystem) ; Komplementsystemet (Den alternative aktiveringsvej ; Den klassiske aktiveringsvej ; Lectin-aktiveringsvej ; Komplementsystemets funktioner) ; Adaptiv immunitet ; MHC-proteiner (Opbygning af MHC-I ; Opbygning af MHC-II ; Processering og præsentation af proteiner via MHC-I ; Processering og præsentation af proteiner via MHC-II ; Opsamling af MHC: Forskelle og ligheder ; Krydspræsentation af antigener) ; T-lymfocytter (T-cellereceptoren ; Opbygning af T-cellereceptoren ; TCR-komplekset ; Modning af T-lymfocytter ; Aktivering af T-lymfocytter ; Cirkulation og migration af T-lymfocytter ; T-lymfocytters effekt og funktion ; Bekæmpelse af T-cellesystemet) ; B-lymfocytten (B-cellereceptoren ; Opbygning af B-cellereceptoren ; BCR-komplekset ; Opsamling af BCR og TCR: Forskelle og ligheder ; Modning af B-lymfocytter ; Opsamling af B- og T-cellemodning: Forskelle og ligheder ; Aktivering af B-lymfocytter ; Opsummering af affinitetsmodning og isotype-skift ; B-lymfocytters effekt og funktion ; Oversigt over Fc-receptorer) ; Diversitet af antigenreceptorer (Kombinatoriel diversitet ; Junktionel diversitet ; Opsummering) ; Immunologisk tolerance (T-celletolerance ; B-celletolerance) ; Autoimmunitet (Autoimmun sygdom betinget af infektion eller traume) ; Immundefekt (Defekter i det innate immunsystem ; Defekter i lymfocytmodning ; Defekter i lymfocytaktivering ; Human Immundefekt Virus: HIV ; Acquired Immuno Deficiency Syndrome: AIDS) ; Transplantation (Transplantationstyper ; Transplantation og Human Leukocyte Antigen: HLA ; Genkendelse af MHC-molekyler (af recipientens T-lymfocytter) ; Afstødning af transplantater ; Hæmatopoietisk stamcelletransplantation ; Blodtransfusion) ; Hypersensitivitetsreaktioner (Type 1 hypersensitivitetsreaktion ; Type 2 hypersensitivitetsreaktion ; Type 3 hypersensitivitetsreaktion ; Type 4 hypersensitivitetsreaktion ; Oversigt over sygdomme ved hypersensitivitetsreaktioner) ; Vaccination (MHC og vacciner ; Adjuvans ; Konjugatvacciner) ; Cancer (Tumor-antigener ; Immunevasion ; Immunterapi)
  ISBN nr.: 
  9788771731170
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Kompendieforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:135479675|980|a
 2. Kapløbet om vaccinen

  • Bog
  61.612 SEN

  Kapløbet om vaccinen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Spændende bog, som tager læseren med ind i det enorme maskineri, der ligger bag udviklingen af vacciner. For interesserede i samspillet mellem videnskaben og samfundet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39051583|980|.
  Bidrag af: 
  Peter Hyldgård, Louise Haslund-Christensen
  Note: 
  Indhold: Sådan udvikler man en coronavaccine ; Kapløbet går i gang ; EU finder sammen om historisk opgave ; Godkendelse af vacciner ; Hvorfor ikke nødgodkende vaccinerne ; Bivirkninger under luppen ; Hvor godt og hvor længe virker vaccinerne? ; Milliarder doser skal spyttes ud ; Når vacciner bliver politik ; Infodemien raser også
  ISBN nr.: 
  9788794102056
  Omfang: 
  172 sider
  Udgiver: 
  Strandberg Publishing
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39051583|980|a
 3. Forebyggende sundhedsarbejde

  • Bog
  : Forebyggende sundhedsarbejde
  61.4 FOR

  Forebyggende sundhedsarbejde

  2021
  7. udgave, 2. oplag (2022)
  Forlagets beskrivelse: Dette er 7. udgave af FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE, der for længst har skrevet sig ind som en klassiker inden for områderne forebyggelse og sundhedsfremme. Bogen har over en periode på 35 år fået status af et alment accepteret opslagsværk og er en foretrukken grundbog på en række professionsbacheloruddannelser samt på kandidatuddannelser som medicin, folkesundhedsvidenskab og sociologi. Siden den første udgave udkom i 1986, har værket behandlet centrale områder inden for forebyggelse og sundhedsfremme og har for hver ny udgave afspejlet den aktuelle udvikling inden for området og i samfundet som helhed. Forebyggelse og sundhedsfremme har i de senere år fået en stadig mere central rolle i sundhedsvæsenet. I dag er inddragelse af brugeren og dennes aktive rolle blevet endnu mere afgørende, ligesom klimalovgivning og de seneste ændringer i sundhedslovgivningen er nye vigtige tiltag. Derfor er der i denne udgave mere fokus på brugerinvolvering, udvikling af kompetencer og handlekraft, men også på individets egne værdier og præferencer. Mere generelt afspejler 7. udgave den nyeste udvikling i teori og praksis på tværs af sundhedsvæsenet, og der er gennemført et grundigt redaktionsarbejde for at forny bogen. Den praktiske virkelighed, hvor det forebyggende sundhedsarbejde udføres, udgør en rød tråd i samtlige udgaver af FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE. Bogen rummer også en række teoretiske og metodiske kapitler, som giver læseren en solid forståelse af baggrunden for det praktiske arbejde. Denne kombination af teori og praksis gør bogen særdeles velegnet som lærebog for en bred målgruppe.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:39545667|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Grønbæk, Bjarne Bruun Jensen, Susanne Reventlow
  Note: 
  Indhold: Introduktion (Introduktion til kapitlerne ; Sundhedsfremme og forebyggelse i historisk perspektiv) ; Sundhed og sygdom i Danmark (Sundhedstilstanden i Danmark ; Organisatoriske og politiske rammer for forebyggelsen i Danmark ; Sundhedsadfærd og sundhedsprofiler ; Mental sundhed og stress ; Psykiske lidelser ; Social ulighed i sundhed ; Migration, etnicitet/kultur og behandlerrollen ; Smitsomme sygdomme – deres betydning, epidemiologi og forebyggelse i et dansk og globalt perspektiv ; Forurening, miljø og sundhed) ; Begreber og modeller (Epidemiologi ; Kvalitative metoder ; Analysemodeller ; Sundhed og klima – to sider af samme mønt ; Sundhedsøkonomisk analyse ; Evaluering – forskellige tilgange ; Hvilke former for evidens er nødvendige i det forebyggende sundhedsarbejde? ; Sociale relationer, fællesskab og social kapital ; Kernebegreber i sundhedspædagogik ; Sundhedskompetence (health literacy) i sundhedsfremme og forebyggelse ; Fremtidens professionelle kompetencer inden for forebyggelse og rehabilitering ; Stigmatisering ; Livskvalitet ; Det etiske grundlag) ; Intervention og forandering (Sundhedspædagogisk intervention – på vej mod sundhedsfremme version 2.0 ; Interventionsforskning ; Strukturel forebyggelse ; Vaccinationer ; Screening ; Fokus på sårbare populationer som interventionsstrategi i det forebyggende sundhedsarbejde ; Supersetting-tilgangen til integreret forebyggelse i lokalsamfundet ; Individ og familie som aktører ; Medicin som forebyggelse)
  ISBN nr.: 
  9788762820104
  Omfang: 
  634 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:39545667|980|a
 4. Infections in Pregnancy : An Evidence-Based Approach

  • Bog
  61.612 INF

  Infections in Pregnancy : An Evidence-Based Approach

  2020
  Forlagets beskrivelse: Verified by current World Health Organization and country-specific classifications, this comprehensive single volume effectively engages with the diagnosis and management of viral, bacterial, fungal and parasitic diseases that affect women in pregnancy. This comprehensive book provides focused, relevant information on newer viruses causing epidemics, including Dengue, Chikungunya and the Zika virus. With today's ease of world migration, this text covers infections found in both tropical and temperate climates, highlighting newer and rapid diagnostic methods, particularly for resource-poor settings, and clinicians working in remote and diverse locations. Designed for professionals with busy schedules, this guide provides efficient solutions and relevant information regarding investigation, diagnosis and treatment of common maternal infections, worldwide. References new World Health Organization classifications and country-specific guidelines in each chapter. Highlights efficient solutions to new and emerging infections affecting pregnant patients. Spans remote and diverse locations, for practitioners working worldwide. Designed as a quick-reference work, for professionals working to tight deadlines.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130776612|980|.
  Bidrag af: 
  Adel Elkady, Prabha Sinha, Soad Ali Zaki Hassan
  Note: 
  Indhold: Vaccination (Vaccination in Pregnancy (Akanksha Sood)) ; Infections in Pregnancy (Viral Hepatitis (Rashda Imran) ; HIV Infection (Maimoona Ahmed) ; Herpes Infections and Measles (Rashda Imran) ; Zika Virus (Youssef Abo Elwan) ; Parvovirus (Mohammed Hamed) ; Influenza (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Cytomegalovirus (Tarek El Shamy) ; Dengue Fever (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Rubella (Rania Hassan Mostafa Ahmed) ; Molluscum Contagiosum (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Ebola (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Chikungunya (Shabnum Sibtain) ; Antibiotics during Pregnancy and Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Gonorrhoea, Syphilis and Lymphogranuloma Venereum (Nutan Mishra) ; Mycoplasma, Ureaplasma, Chancroid, Granuloma Inguinale (Donovanosis) (Nutan Mishra) ; Genital Chlamydia trachomatis and Bacterial Vaginosis (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Streptococcal Infection (Rachana Dwivedi & Shabnum Sibtain) ; Enterococci and Bacterial Infections (Varsha S. Puranik) ; Listeriosis (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Urinary Tract Infection (Ashok Kumar) ; Infections and Preterm Labour (Christine Helmy Samuel Azer) ; Appendicitis in Pregnancy (Christine Helmy Samuel Azer) ; Complications Associated with Legal Termination of Pregnancy (Christine Helmy Samuel Azer) ; Tuberculosis (Maimoona Ahmed) ; Vulvo Vaginitis, Candida (Yeast) Infection (Adel Elkady, Prabha Sinha & Soad Ali Zaki Hassan) ; Malaria (Bhavya Balasubramanya) ; Parasitic Infestation: Protozoa (Mithila B. Prasad)) ; Postpartum Infections (Puerperal Sepsis (Christine Helmy Samuel Azer) ; Puerperal Endometritis (Christine Helmy Samuel Azer) ; Puerperal Mastitis (Christine Helmy Samuel Azer) ; Breast Abscess (Christine Helmy Samuel Azer) ; Pelvic Inflammatory Disease (Ahmed Khalil))
  ISBN nr.: 
  9781108716635, 9781108650434, 1108716636, 1108650430
  Omfang: 
  210 p.
  Udgiver: 
  Cambridge University Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130776612|980|a
 5. Geriatri : En medisinsk lærebok

  • Bog
  61.6018 WYL

  Geriatri : En medisinsk lærebok

  2020
  3. utgave
  Forlagets beskrivelse: Geriatri er både et medisinsk fag og en tverrfaglig samarbeidsarena. De to aspektene henger tett sammen; en lege må kunne samarbeide tverrfaglig for å gjøre et godt geriatrisk arbeid, og øvrige helsepersonellgrupper som arbeider med geriatriske pasienter, må kjenne til geriatriens medisinske grunnlag. Boken gir en bred omtale av symptombildet hos gamle, geriatriske undersøkelsesmetoder, geriatrisk behandling og av hele det geriatriske sykdomspanoramaet. En rekke sykdommer er omtalt, konsekvent med vekt på de geriatriske relevante aspektene. Nesten alle kapitlene innledes og avsluttes med en kasuistikk, som er en integrert del av teksten og eksemplifiserer de mest sentrale poengene. Viktige momenter er også oppsummert i tabeller, og boken er rikt illustrert. 3. utgave er grundig revidert på grunnlag av erfaringer med 2. utgave og tallrike innspill fra leserne.
  Emner: 
  ADL accidental falls activities of daily living aged aged, 80 and over aging aldersdemens anæmi behandlingsmetoder benbrud betændelse biologisk aldring blodkarsygdomme cancer decubitus diabetes mellitus embolia ernæringstilstand frail elderly gangfunktion gastrointestinale problemer geriatrics geriatrisk behandling geriatrisk medicin habilitering hypovolæmi høresansen knoglebrud kognitiv dysfunktion kognitive færdigheder kortåndethed lidelser liggesår lindrende pleje magtudøvelse medicin (lægemidler) medicinsk behandling neoplasi osteoporose palliation palliativ pleje senil demens senilitet seniorer siddesår slagtilfælde sukkersyge synkope synsnedsættelse synssansen thyreoideasygdomme thyroideasygdomme trombofili tværprofessionelt samarbejde væskemangel åndenød ældning Parkinsons sygdom adfærd adfærdsforstyrrelser aldring alkohol alkoholmisbrug almindelig daglig livsførelse angst apopleksi appetit appetitløshed balance behandling bilkørsel blodmangel blodpropper dehydrering demens depression diabetes elektrolytforstyrrelser epilepsi ernæring evidens fald faldulykker fejlernæring frakturer fysiologi gamle gang genoptræning geriatri geriatriske patienter hjertesygdomme hørelsen infektioner karsygdomme kirurgi knogleskørhed kognitive funktioner kognitive funktionsforstyrrelser kost kræft ledsygdomme livsforlængende behandling lungesygdomme lægemidler lægeundersøgelser lærebøger magtanvendelse muskler nyresvigt nyresygdomme opførsel palliativ indsats polymyalgi psykoser psykoterapi pårørende rehabilitering samarbejde selvstændighed skjoldbruskkirtelsygdomme skrøbelighed smerter sygdomme symptomer synet synshandicap sårbarhed søvn søvnforstyrrelser terapi tryksår tvang tværfagligt samarbejde underernæring undersøgelser undersøgelsesmetoder vaccination vacciner vandladning vandladningsbesvær vandladningsforstyrrelser vurdering vægt vægttab åndedrætsbesvær ældre ældrepleje ødemer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:132881073|980|.
  Note: 
  1. e-bogsudgave svarer til 3. trykte udgave 2020: Geriatri : En medisinsk lærebok, Indhold: Geriatriens grunnlag (Hva er geriatri? ; Biologisk aldring og sårbarhet ; Kunnskapsgrunnlaget i geriatrien ; Tjenestemodeller) ; Symptomer hos gamle (Organrettede og generelle symptomer ; Kognitiv svikt ; Fall og falltendens ; Dehydrering, hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser ; Underernæring og dårlig appetitt ; Dyspné ; Ødemer ; Smerte ; Vannlatningsforstyrrelser ; Søvnforstyrrelser ; Syns- og hørselsproblemer) ; Undersøkelse av den geriatriske pasienten (Generell medisinsk undersøkelse ; Vurdering av sårbarhet/skrøpelighet ; Kognitiv vurdering ; Vurdering av depresjon, angst og atferdsforstyrrelser ; Vurdering av gangfunksjon, muskelfunksjon, balanse, falltendens og synkope ; Vurdering av selvstendighet i daglige aktiviteter ; Vurdering av vannlatningsfunksjonen ; Vurdering av søvnen ; Vurdering av pårørendebelastning ; Vurdering av ernæringsstatus ; Supplerende undersøkelser ved utredning av geriatriske pasienter ; Vurdering av helsemessig egnethet for bilkjøring) ; Geriatrisk behandling (Den tverrfaglige geriatriske behandlingsmetode ; Rehabilitering ; Ernæring ; Legemidler ; Vaksiner ; Kirurgi ; Andre høyteknologiske behandlingsmetoder ; Psykoterapi ; Palliativ behandling ; Nedtrapping av livsforlengende behandling ; Tvang) ; Det geriatriske sykdomspanorama (Demenssykdommer ; Delirium ; Hjerneslagsykdommer ; Infeksjoner ; Hjertesykdommer ; Lungesykdommer ; Nyresykdommer og nyresvikt ; Diabetes mellitus ; Gastrointestinale problemer ; Anemi ; Kreftsykdommer ; Osteoporose og brudd ; Tyreideasykdommer ; Trykksår ; Polymyalgia rheumatica og temporalisaarteritt ; Leddplager ; Parkinsonisme og Parkinsons sykdom ; Epilepsi ; Depresjon ; Angst ; Psykoser ; Alkoholmisbruk)
  ISBN nr.: 
  9788205534803
  Omfang: 
  464 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:132881073|980|a
 6. En ny vaccine kan redde Kina - men den er ikke klar

  • Avisartikel

  En ny vaccine kan redde Kina - men den er ikke klar

  I: Jyllands-posten, 2022-12-03, Erhverv (østudgave), s. 12-13
  Alles øjne er rettet stift mod Kina, dets voksende covid-epidemi og vaccinen Awcorna, produceret af medicialfirmaet Walvax, der måske kan redde landet ud af sin suppedas
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:135179337|980|.
  Omfang: 
  Erhverv (østudgave), s. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-12-03
  Haves:: 
  870971-avis:135179337|980|a
 7. Første globale estimat: Corona-vacciner kan have reddet næsten 20 millioner liv på et år

  • Tidsskriftsartikel

  Første globale estimat: Corona-vacciner kan have reddet næsten 20 millioner liv på et år

  I: Videnskab.dk online, 2022-06-24,
  Næsten 20 millioner af dem undslap døden, fordi de blev vaccineret, anslår britiske forskere, der som de første nogensinde har brugt en matematisk model til at regne sig frem til et estimat for, hvilken betydning corona-vaccinerne har haft på globalt plan. Og Mange flere dødsfald kunne være undgået, hvis vaccinerne var blevet mere ligeligt fordelt mellem rige og fattige lande, anslås det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62866624|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Videnskab.dk online, 2022-06-24
  Haves:: 
  870971-tsart:62866624|980|a
 8. Overlæger: Delta eller omikron er ligegyldigt, når man er indlagt

  • Avisartikel

  Overlæger: Delta eller omikron er ligegyldigt, når man er indlagt

  I: Berlingske tidende, 2022-01-08, Sektion 1, s. 19
  Ifølge Statens Serum Institut er risikoen for at blive indlagt med omikronvarianten halvt så stor, som den er med deltavarianten. Bliver man først indlagt, bliver man dog øjensynlig lige så syg af omikronvarianten, vurderer danske læger. Overlæge på intensivafdeling er fortrøstningsfuld
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61978216|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2022-01-08
  Haves:: 
  870971-avis:61978216|980|a
 9. Kan en egoistisk idiot som mig få lov at donere sin vaccine til Sudan?

  • Avisartikel

  Kan en egoistisk idiot som mig få lov at donere sin vaccine til Sudan?

  I: Information, 2022-01-07, S. 12-13
  Må vi, de uvaccinerede sølvpapirshatte på "hold B", der ikke har været gode til det der med samfundssind, få lov at tage globalt ansvar og donere vores vacciner til et udsat ældre menneske i Sudan, Congo eller Syrien? Sådan spørger Mari-Ann Hilmar i denne kronik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61970703|980|.
  Omfang: 
  S. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Information, 2022-01-07
  Haves:: 
  870971-avis:61970703|980|a
 10. Lone Simonsen: "Det er snart tid til at stoppe med restriktioner og massetest"

  • Tidsskriftsartikel

  Lone Simonsen: "Det er snart tid til at stoppe med restriktioner og massetest"

  I: Videnskab.dk online, 2022-01-23,
  Fremover skal vi leve med virussen på samme måde, som vi lever med sæsoninfluenza, lyder det fra pandemi-forskeren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62067306|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Videnskab.dk online, 2022-01-23
  Haves:: 
  870971-tsart:62067306|980|a