• Dansk
 • English

term.subject="sundhedslovgivning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sundhed og jura : sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder

  • Bog
  61.41 SUN

  Sundhed og jura : sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder

  2022
  3. udgave
  Forlagets beskrivelse: Sundhedsret er vokset frem som juridisk disciplin siden 1980’erne og har gradvist udviklet en egen faglig identitet med særlige retsprincipper. Sundhedsretten har rødder i de menneskeretlige principper om det enkelte menneskes værdighed, integritet og autonomi. Samtidig har sundhedsretten tætte relationer til en række velkendte juridiske discipliner såsom forvaltningsret, strafferet, erstatningsret m.m. Bogen undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets aktører. Dette er et bredt felt, som spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling, statens ansvar for kollektiv sundhed og epidemihåndtering, sundhedspersoners rettigheder og pligter samt patienters rettigheder. Patienters rettigheder er en central del af sundhedsretten. Patientrettighederne vedrører en række forskellige temaer såsom patientens ret til behandling, patientens selvbestemmelsesret, det informerede samtykke, anvendelse af tvang, fortrolighed, aktindsigt, klage og erstatning. I bogen diskuteres også særlige emner som børns og voksne inhabiles selvbestemmelsesret, behandlingstestamenter, dødshjælp, organdonation, abort, assisteret reproduktion, sundhedsvidenskabelige forsøg, big data, personlig medicin og nye teknologier i sundhedsvæsenet. Bogens tre forfattere er alle jurister med tilknytning til Københavns Universitet. Mette Hartlev er dr.jur. og professor i sundhedsret. Katharina Ó Cathaoir er ph.d. og lektor i sundhedsret. Peter Jakobsen er chefkonsulent i Patienterstatningen og ekstern lektor i sundhedsret.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:134281626|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion (Sundhedsretten, retskilder og grundprincipper ; Sundhedsvæsenets organisation, opgaver, planlægning og økonomi ; Folkesundhedsret - forebyggelse af kroniske og smitsomme sygdomme) ; Patientsikkerhed, kvalitet og læring (Autorisation ; Sundhedspersoners rettigheder og pligter ; Tilsyn, kvalitet og læring) ; Patienters rettigheder (Patientens selvbestemmelsesret ; Anvendelse af tvang og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i somatikken ; Anvendelse af tvang og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i psykiatrien ; Aktindsigt ; Fortrolighed og tavshedspligt ; Ret til behandling i det danske sundhedsvæsen ; Ret til behandling i udlandet ; Klage ; Erstatning for skader i sundhedsvæsenet) ; Særlige emner (Dødens konstatering, ligsyn og obduktion ; Transplantation ; Reproduktive rettigheder ; Sundhedsvidenskabelige forsøg ; Nye sundhedsteknologier til patientbehandling - retlige aspekter)
  ISBN nr.: 
  9788757453287
  Omfang: 
  739 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:134281626|980|a
 2. Sundhedsjura for praktikere

  • Bog
  61.41 KIT

  Sundhedsjura for praktikere

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Indføring i de mest centrale regler og love, der har betydning for den daglige indsats i sundhedsvæsenet. De konkrete love og regler bliver sat ind i en faglig sammenhæng og illustreret gennem praktiske eksempler på deres anvendelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39094134|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til vigtige love om sundhedsvæsenet ; Sundhedsloven, formål og personkreds mv. ; Psykiatriloven - om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. ; Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile ; Lov om social service - udvalgte bestemmelser ; Autorisationsloven : hvem er sundhedsperson? hvad betyder en autorisation? ; Den offentlige sektors jura ; Institutioner af betydning for sundhedsvæsenet
  ISBN nr.: 
  9788750054825
  Omfang: 
  198 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39094134|980|a
 3. Magtfuld S-politiker sender direkte nødråb til Mette Frederiksen og regerings toppen: Det kan ikke fortsætte som nu

  • Avisartikel

  Magtfuld S-politiker sender direkte nødråb til Mette Frederiksen og regerings toppen: Det kan ikke fortsætte som nu

  I: Berlingske tidende, 2022-03-25, Sektion 1, s. 12-13
  Som ny formand for Danske Regioner står han over for en af de største udfordringer i det danske velfærdssamfund. Det kræver nytænkning og milliarder at ruste et i forvejen presset sundhedsvæsen til flere opgaver i fremtiden, lyder diagnosen fra Anders Kühnau
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62402261|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2022-03-25
  Haves:: 
  870971-avis:62402261|980|a
 4. Der er behov for systematiske ændringer i det svenske sundhedsvæsen

  • Tidsskriftsartikel

  Der er behov for systematiske ændringer i det svenske sundhedsvæsen

  I: Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 98, nr. 4 (2022),
  Det svenske sundhedsvæsen har været præget af en række reformer og love, for at løse sine udfordringer, men der er behov for større systematiske ændringer for at komme i mål
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134042931|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen online, Årg. 98, nr. 4 (2022)
  Haves:: 
  870971-tsart:134042931|980|a
 5. "Omhu og samvittighedsfuldhed" : lægeloven og udviklingen i sundhedsprofessionelles disciplinæransvar

  • Tidsskriftsartikel

  "Omhu og samvittighedsfuldhed" : lægeloven og udviklingen i sundhedsprofessionelles disciplinæransvar

  I: Bibliotek for læger, Årg. 214, dec. (2022), S. 292-313
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:135466565|980|.
  Omfang: 
  S. 292-313
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Bibliotek for læger, Årg. 214, dec. (2022)
  Haves:: 
  870971-tsart:135466565|980|a
 6. Sådan styrker vi ældres sundhed og letter presset på det samlede sundhedsvæsen

  • Avisartikel

  Sådan styrker vi ældres sundhed og letter presset på det samlede sundhedsvæsen

  I: Jyllands-posten, 2022-01-25, Sektion 1 (østudgave), s. 25
  Et af de helt centrale elementer i en sundhedsaftale bør være en styrket indsats for ældres sundhed, og man bør se på, om ikke det vil give bedre effekt, hvis sundhedsopgaver under serviceloven flyttes til sundhedslovens område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62062487|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 25
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-01-25
  Haves:: 
  870971-avis:62062487|980|a
 7. Regionerne bruger 125 mia. kr. om året på sundhed, men danskerne har aldrig været mere usunde. Hvad er der galt?

  • Avisartikel

  Regionerne bruger 125 mia. kr. om året på sundhed, men danskerne har aldrig været mere usunde. Hvad er der galt?

  I: Jyllands-posten, 2022-03-27, Indblik (østudgave), s. 12-14, 16
  Anders Kühnau (S), nyvalgt formand for Danske Regioner, er ikke i tvivl om, hvor problemet ligger i forhold til danskernes dalende sundhed: Vi har satset for lidt på folkesundheden. Og så skal der investeres mere i bl. a. personalets arbejdsmiljø og teknologi, siger han
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62413158|980|.
  Omfang: 
  Indblik (østudgave), s. 12-14, 16
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-03-27
  Haves:: 
  870971-avis:62413158|980|a
 8. Sygepleje. Bind 2, Klinisk lederskab

  • Bog
  61.7 SYG

  Sygepleje. Bind 2, Klinisk lederskab

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: FADL’s Forlag udgiver nu et trebindsværk målrettet sygeplejerskeuddannelsens seneste bekendtgørelse, og det store værk har fokus på klinisk beslutningstagning, klinisk lederskab og patientinvolvering. Lærebogen i tre bind kan anvendes gennem hele uddannelsen. Målgruppen er sygeplejestuderende, sygeplejersker, kliniske vejledere og andre som ønsker en opdateret sygeplejefaglig viden. I andet bind tages der afsæt i klinisk lederskab i relation til sygeplejefaglige udfordringer og sygepleje til specifikke patientgrupper. Sygeplejerskens kliniske lederskab skal sikre høj kvalitet i pleje, behandling og patientsikkerhed. Kapitlerne i andet bind har fokus på teori og forskningsbaserede områder, som eksempelvis patientrettigheder, patientsikkerhed, patientforløb på tværs af hospitalsafdelinger og sektorer, interkulturel sygepleje og sygepleje i borgerens hjem. Kapitlerne formidles en stor forskningsbaseret viden om sygdomslære og sygdomsinterventioner i relation til eksempelvis kræft, hjerte- og karsygdomme, neurologiske lidelser, diabetes, øjensygdomme m.m. Læseren får generelt en bred indføring i de her sygeplejefaglige områder, og forfatterne har inddraget klinisk lederskab, hvor det forekommer relevant, da klinisk lederskab handler om at kunne varetage klinisk ledelse af forskellige kliniske patientforløb med inddragelse af relevant viden. I trebindsværket er der 75 kapitler, som kan anvendes i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Hvert kapitel er på 20 – 25 sider, og de er alle pædagogisk designet med resuméer, faktabokse, cases og referencer til de andre bind. Bøgerne inddrager den nyeste forskning, og 110 forfattere med specifikke akademiske kompetencer har bidraget med at skrive kapitlerne, som også er blevet bedømt af lektorer og sygeplejestuderende. Det nye trebindsværk er tiltænkt som den nye, pensumdækkende lærebog til sygeplejerskeuddannelsen. I bind 1 er der et overvejende fokus på klinisk beslutningstagning i relation til sygeplejefaglige områder. I bind 3 fokuseres der på patientinvolvering i forhold til specifikke sygeplejesituationer.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46414403|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Hundborg
  Note: 
  Indhold: Klinisk lederskab . Selvledelse . Klinisk lederskab og sundhedslovgivning . Patientrettigheder . Klinisk lederskab og overflytning af patienter . Klinisk lederskab og sammenhængende patientforløb . Sundhed og sygdom . Patientsikkerhed . Evidenbaseret sygepleje . Interkulturel sygepleje . Sygepleje og patientundervisning . Sygepleje og forskning . Kvantitative metoder i sygepleje . Kvalitative metoder i sygepleje . Teknologi og e-sundhedskompetence . Sygepleje til borgere i eget hjem . Klinisk lederskab og tværsektorielt samarbejde . Sygepleje og kræft . Sygepleje og hovedtraumer . Sygepleje til patienter med neurologiske lidelser . Sygepleje og øjensygdomme . Sygepleje og hjertesygdomme . Sygepleje og nyresygdomme . Sygepleje og hoftenær kirurgi . Sygepleje til patienter med abdominalkirurgiske lidelser . Sygepleje til patienter med lungelidelser . Sygepleje og diabetes . Sygepleje til patienter med urologiske lidelser . Sygepleje til patienter med reumatologiske lidelser . Sygepleje til patienter med øre-næse-halslidelser
  ISBN nr.: 
  9788793590359
  Omfang: 
  790 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46414403|980|a
 9. Må læger redde børns liv - trods forældrenes manglende samtykke?

  • Avisartikel

  Må læger redde børns liv - trods forældrenes manglende samtykke?

  I: Kristeligt dagblad, 2021-05-14, Liv & Sjæl, s. 16
  På et hospitals akutafdeling skal behandlingen gå stærkt, men samtidig foregå efter reglerne. Det skaber etiske og juridiske dilemmaer for sundhedspersonalet på Rigshospitalet, som både skal håndtere forældre, der modsætter sig behandling af deres børn, og skudofre involveret i bandekriminalitet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:39132958|980|.
  Omfang: 
  Liv & Sjæl, s. 16
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2021-05-14
  Haves:: 
  870971-avis:39132958|980|a
 10. Fraflytningssyn og covid-19 : når præceptiv lovgivning møder en sundhedsmæssig krise

  • Tidsskriftsartikel

  Fraflytningssyn og covid-19 : når præceptiv lovgivning møder en sundhedsmæssig krise

  I: Tidsskrift for bolig- og byggeret, 2021, nr. 3, S. 447-453
  Undersøgelse af om ufravigelig lovgivning kan fraviges med henvisning til en pandemi, fordi flere udlejere har forsøgt at efterleve corona-restriktionerne ved at nægte lejere fysisk adgang til fraflytningssyn
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39582899|980|.
  Omfang: 
  S. 447-453
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for bolig- og byggeret, 2021, nr. 3
  Haves:: 
  870971-tsart:39582899|980|a