• Dansk
 • English

term.subject="socialret"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Juridisk grundbog for socialrådgivere

  • Bog
  38.42 VON

  Juridisk grundbog for socialrådgivere

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Grundbogen omhandler alle de juridiske emner det er vigtigt at kende for socialrådgivere. Ikke kun forvaltningsret, men også databeskyttelse, kommunalret og andre relevante områder. For socialrådgivere og socialrådgiveruddannelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62701757|980|.
  Note: 
  Indhold: Er det en afgørelse? ; Korrekt sagsbehandling ; God forvaltningsskik ; Orden i sagerne ; Rigtige afgørelser ; Hvem kan træffe afgørelsen? ; Udlevering af dokumenter og oplysninger ; Klager ; Genoptagelse af tidligere afgørelser ; Aftaler ; Offentligt ansattes ytringsfrihed ; Krav til offentligt ansattes adfærd ; Den juridiske metode ; Hvor kan du få hjælp?
  ISBN nr.: 
  9788759338773
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62701757|980|a
 2. Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  En gennemgang af det sociale forvaltningsarbejde med fokus på bl.a. de juridiske aspekter på borgerens ret til at medvirke i sagsbehandlingen, borgerinddragelsens konkrete indhold og konsekvenser, forventningerne til socialrådgiverens praksis og de muligheder og rammer der er for socialt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974334|980|.
  Note: 
  Indhold: Retssikkerhed / Ingelise Bech Hansen. Historisk juridisk tilbageblik / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i lyset af retsikkerhedslovens § 4 / Mona Walther, Ingelise Bech Hansen. Udvalgte faktorer for implementeringen af retssikkerhedslovens § 4 / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i relation til socialt arbejde / Hanne Sjelborg. Skiftende tiders forventninger til borger- og socialrådgiverroller / Helle Nørrelykke. Tilrettelæggelse af det sociale arbejde / Helle Nørrelykke. Borgerinddragelse i praksis / Helle Nørrelykke. Fra kunde til samskabelse og aktivt medborgerskab? / Peter Bundesen
  ISBN nr.: 
  9788702340778
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61974334|980|a
 3. Socialret : børn og unge

  • Bog
  38.42 SOC

  Socialret : børn og unge

  2021
  2. udgave, 2. oplag (2022)
  Systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38743872|980|.
  Note: 
  Indhold: Trine Schultz: Børn og unge i socialretten ; Organisering, kompetence og kontrol ; Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsats ; Handleplaner ; Foranstaltninger ; Anbringelse ; Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigt. Anne Mørk: Det familieretlige udgangspunkt. Offentlige ydelser til børn / Anne Mørk og John Klausen. Hanne Hartoft: Tilsyn og underretningspligter ; Undersøgelse og oplysning af børnesager ; Forhold under anbringelsen ; Magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet / Hanne Hartoft og Trine Schultz. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantier / Hanne Hartoft og Anne Mørk. John Klausen: Efterværn og opretholdelse af anbringelse ; Hjælp til børn og unge med handicap ; Finansiering mv.
  ISBN nr.: 
  9788757445626
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38743872|980|a
 4. Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 UDV

  Udveksling af oplysninger i socialt arbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Forlagets beskrivelse: Hvornår og hvordan må og skal der udveksles oplysninger om borgere, så alle overholder deres tavshedspligt? Og hvordan skal reglerne efterleves i praksis, når regelsæt undertiden er modstridende? ”Udveksling af oplysninger i socialt arbejde” er en lettilgængelig bog, der beskæftiger sig med de juridiske rammer for det tværprofessionelle samarbejde med fokus på det sociale område: i databeskyttelsesforordningen samt nationale regler i eksempelvis forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og øvrige lovgivning på det sociale område. En række cases fra det sociale arbejdes tre praksisområder - udsatte børn og unge, udsatte voksne og beskæftigelse - tydeliggør reglernes kompleksitet og indbyrdes sammenhæng. Bogen henvender sig til studerende på professionshøjskolernes tværprofessionelle moduler - særligt socialrådgiverstuderende - samt andre deltagere i det tværprofessionelle samarbejde inden for det sociale område. Del af serien: Temaer og tilgange i socialt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:39168782|980|.
  Note: 
  Indhold: Tavshedspligt og samarbejde ; Det dataretlige udgangspunkt ; Indsamling af oplysninger i afgørelsessager ; Samtykke og samtykkehabilitet ; Beskæftigelse ; Voksenområdet ; Udsatte børn og unge
  ISBN nr.: 
  9788759338629
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:39168782|980|a
 5. Borgerinddragelse i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse i socialt arbejde

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Borgerinddragelse i den offentlige velfærd byder på mange potentialer, men der er også dilemmaer. Begrebet introduceres og der kastes et kritisk blik på potentialer og dilemmaer, ligesom der indgår eksempler på specifikke udfordringer fra det sociale arbejdes forskellige praksisområder. For studerende og ansatte inden for det sociale område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61946209|980|.
  Note: 
  Indhold: Udfordringer i borgerinddragelse forskellige kontekster ; Hvad er borgerinddragelse? ; Rammer for borgerinddragelse ; Borgeres handlekraft ; Konkrete strategier til borgerinddragelse
  ISBN nr.: 
  9788759337110
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61946209|980|a
 6. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47584434|980|a
 7. Socialforvaltningsret

  • Bog
  38.42 AND

  Socialforvaltningsret

  2019
  7. udgave, 2. oplag (2020)
  Om de regler og retsprincipper der gælder, når det offentlige træffer afgørelser inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46989171|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757444728
  Omfang: 
  629 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46989171|980|a
 8. Retten til at blive hørt i eget liv - multimodal samskabelse i praksis

  • Tidsskriftsartikel

  Retten til at blive hørt i eget liv - multimodal samskabelse i praksis

  I: Social udvikling, 2022, nr. 2, S. 30-35
  Praksisrettet forskningsamarbejde mellem bo- og beskæftigelsestilbuddet Fonden Krobakken og forskere fra Pædagoguddanelsen ved UCN, om hvordan man arbejder med borgernes ret til at blive hørt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:133985077|980|.
  Omfang: 
  S. 30-35
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Social udvikling, 2022, nr. 2
  Haves:: 
  870971-tsart:133985077|980|a
 9. Retssikkerhed er også for børn

  • Tidsskriftsartikel

  Retssikkerhed er også for børn

  I: Advokaten, Årg. 101, nr. 4 (2022), 10-15
  Det går dårligt på med at sikre retssikkerheden og med at overholde den lovgivning, der er til for at sikre børn i Danmark et bedre og mere trygt børneliv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:135555924|980|.
  Omfang: 
  10-15
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Advokaten, Årg. 101, nr. 4 (2022)
  Haves:: 
  870971-tsart:135555924|980|a
 10. Velfærdsstatens regulering af ungdomshjemløshed : retlige handlemuligheder og deres potentielle effekt

  • Tidsskriftsartikel

  Velfærdsstatens regulering af ungdomshjemløshed : retlige handlemuligheder og deres potentielle effekt

  I: Retfærd, Årg. 45, nr. 2 (2022) = nr. 172 (2022), S. 11-22
  På baggrund af Pierre Bourdieus retssociologi analyseres hvordan retlige bestemmelser strukturerer retlige handlemuligheder, og hvordan aktørers dispositioner samt eksisterende praksis kan få betydning for de retlige betemmelsers potentielle effekt
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134352353|980|.
  Omfang: 
  S. 11-22
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, forskningsniveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Retfærd, Årg. 45, nr. 2 (2022) = nr. 172 (2022)
  Haves:: 
  870971-tsart:134352353|980|a