• Dansk
 • English

term.subject="social forsorg"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Hvidbog om rehabilitering

  • Bog
  Thomas Maribo: Hvidbog om rehabilitering
  38.44 HVI

  Hvidbog om rehabilitering

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Forlagets beskrivelse: Med en bevilling fra VELUX FONDEN har DEFACTUM i samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, stået for udarbejdelsen af den nye hvidbog om rehabilitering. Arbejdet er nu afsluttet. Hvidbogen udgives af Rehabiliteringsforum Danmark og udkommer den 30. marts 2022. Hvidbog om rehabilitering henvender sig til alle med interesse for praksis, forskning, udvikling, uddannelse og ledelse i rehabilitering. Hvidbogen søger at skabe konsensus om begrebet og belyse udfordringer i dansk rehabilitering. Arbejdet er udført af en tværgående ekspertgruppe med repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområderne samt personer og pårørende med erfaring fra rehabilitering. Den tværgående ekspertgruppe har arbejdet med centrale temaer, udfordringer og dilemmaer, der berører både praksis, udvikling og forskning. Med hvidbogen præsenteres en definition af rehabilitering, der er enighed om i Danmark. Desuden præsenteres fem anbefalinger, som er afgørende for at løfte rehabiliteringsområdet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:62456949|980|.
  Bidrag af: 
  Rehabiliteringsforum Danmark, Thomas Maribo
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Hvad er rehabilitering? ; Dilemmaer og udfordringer i rehabilitering ; Personen i rehabilitering ; De pårørende ; Brugernes perspektiver ; De professionelles perspektiver ; Rammebetingelser for rehabilitering ; Tilgrænsende og overlappende begreber ; Anbefalinger til fremtidens rehabilitering, Bilag: Processen for hvidbog om rehabilitering ; Medlemmer i den rådgivende styregruppe ; Medlemmer i den tværgående ekspertgruppe ; Medlemmer i referencegruppen ; Medlemmer i brugerpanel ; Rehabiliteringsdefinitioner anvendt i arbejdet
  ISBN nr.: 
  9788799954940
  Omfang: 
  140 sider
  Udgiver: 
  Rehabiliteringsforum Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:62456949|980|a
 2. Tiggeri forbudt

  • Bog
  30.1628 WES

  Tiggeri forbudt

  2022
  1. oplag (2022)
  Tag med tilbage i danmarkshistorien, hvor Frederik den 4. er i gang med rydde op i sit rige. Han vil derfor forbyde tiggeri! Men det er en beslutning som giver problemer også i datidens Danmark. For dig som er socialhistorisk interesseret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62813342|980|.
  Bidrag af: 
  100 Danmarkshistorier projekt
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet 100 Danmarkshistorier, Indhold: Det store forbud (Pjalter og parykker ; Et gammelt problem ; Tvunget i aktivering ; Menneskelig ukrudtsbekæmpelse) ; Visioner for velfærd (Sendt i udvalg ; Papirnusserne arbejder ; En ny borgerret ; Frivillige gaver og religiøs tvang) ; Kampen om tiggerne (En lunken modtagelse ; Kærlighed eller skat ; Mirakelmagere ; Jagt og straf ; Optøjer ; Betlernes hævn ; Menneskekenderene ; Vaneforbryderen og den ærlige enke ; Tiggerbarnet og den velklædte betler) ; Håbefulde planer (Et nyt blik ; Næppe en vis lov ; Store forventninger) ; På kant med velfærdsstaten (Utryghedsskabende ; Intet nyt under solen? ; De hjemløse og tiggermigranterne)
  ISBN nr.: 
  9788772197524
  Omfang: 
  100 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62813342|980|a
 3. Sundhedsindsatser i grønne omgivelser

  • Bog
  38.4 SUN

  Sundhedsindsatser i grønne omgivelser

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Inspiration til anvendelse af grønne omgivelser i interventioner ligevægtigt med interventioner tilrettelagt indendørs. Skrevet til både uddannelse og praksis, hvor interessen er for at gøre brug af naturen i beskæftigelses-, social- og sundhedsindsatser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134165154|980|.
  Note: 
  Indhold: Sundhedsindsatser i grønne omgivelser ; Friluftsliv ; En sanselig oplevelse ; Analyse af aktiviteter i grønne omgivelser ; Inspiration til undersøgelses- og evalueringsredskaber ; At være til stede i naturen ; Når der tændes bål ; Bevægelsesglæde i naturen ; Når naturen udfordrer ; Det ekstreme adventure ; De grønne omgivelser som ressource i en bæredygtig fremtid
  ISBN nr.: 
  9788712067689
  Omfang: 
  129 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:134165154|980|a
 4. Socialt arbejde med børn, unge og familier

  • Bog
  38.45 SOC

  Socialt arbejde med børn, unge og familier

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i det sociale arbejde med udsatte børn, unge og deres familier på myndighedsområdet i de kommunale socialforvaltninger. Det sociale arbejde rækker fra deciderede børneværnssager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632658|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbet Ravn Højbjerg
  Note: 
  Indhold:: De politiske, organisatoriske, finansielle og lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området (Styring af det professionelle arbejde med børn og unge / Steen Juul Hansen. Socialrådgiverens organisatoriske rammer i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. Finansiering af indsatsen for børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. De lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området / Jane Røhl). Myndighedsudøvelse på børn og unge-området (Magt og myndighed i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier / Maria Bülow, Louise Austeen Leth. Socialfagligt skøn / Kirsten Henriksen. Systematisk sagsarbejde / Kirsten Henriksen. Sagsprocessen i en børnesag / Lisbeth Ravn Højbjerg. Foranstaltninger for børn og unge / Lisbet Ravn Højbjerg. Når børn og unge anbringes uden for eget hjem / Lisbeth Ravn Højbjerg) Metodikker i sagsbehandlingen på børn og unge-området (Børnesamtalen - samtaler med børn og unge / Betina Lykke Bergmann. Tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel / Anne Marie Villumsen, Mette Molbæk. Inddragelse af børn og unge i socialt arbejde / Anne Marie Villumsen, Birgitte Schjær Jensen) Børn, unge og familier i udsatte positioner - forståelse af sociale problemer på børn og unge-området (Omsorgssvigt og sociale problemer hos udsatte børn og unge / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge, der lever i fattigdom / Kirsten Henriksen. Børn og unge med funktionsnedsættelse / Vibeke Larsen. Socialt arbejde med børn og unge udsat for seksuelle overgreb - en praksisnær grundforståelse / Trine Glassow, Lisbet Ravn Højbjerg. Skilsmissesager / Louise Austeen Leth. Børn og unge med diagnoser / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge af forældre med rusmiddelproblemer / Jacob Cilius Christiansen. Kultur, etnicitet og socialt arbejde med børn og familier / Louise Austeen Leth, Maria Bülow)
  ISBN nr.: 
  9788702316858
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62632658|980|a
 5. Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

  • Bog
  38.5 ANB

  Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om, hvad der karakteriserer anbragte børn og unge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134151269|980|.
  Bidrag af: 
  Inge M. Bryderup, Sofie Aggerbo Johansen, Emil Anton Libak Simonsen, Signe Hald Andersen, Anne Sofie Tegner Anker
  Note: 
  Indhold: Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteders historie og lovgrundlag / Inge M. Bryderup. Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder - lovgrundlag, anbringelsestal og undersøgelsens resultater / Inge M. Bryderup. Karakteristik af anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder / Sofie Aggerbo Johansen. Institutioner med interne skoler og anbragte unge, der undervises på interne skoler / Inge M. Bryderup. Stabilitet og sammenbrud i anbringelser / Sofie Aggerbo Johansen ... et al.. Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder - konklusioner og perspektiver / Inge M. Bryderup, Sofie Aggerbo Johansen
  ISBN nr.: 
  9788772048642
  Omfang: 
  498 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:134151269|980|a
 6. Housing First : en grundbog om socialfaglighed i dansk hjemløshedsindsats

  • Bog
  38.44 TRA

  Housing First : en grundbog om socialfaglighed i dansk hjemløshedsindsats

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134018674|980|.
  Bidrag af: 
  HousingFirstDanmark firma
  ISBN nr.: 
  9788797389904
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  HousingFirstDanmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:134018674|980|a
 7. Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  • Bog
  38.43 ZEE

  Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de organisatoriske rammer og specialiseringens betydning for sagsbehandlingen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62801115|980|.
  Note: 
  Indhold: Teoretisk og empirisk fundament ; Styring og regulering på det sociale område - et historisk rids ; Organisatorisk specialisering på børne- og ungeområdet - en kortlægning af østdanske kommuner ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og ledernes perspektiv ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og familiernes perspektiv ; Organisatorisk specialisering i socialt arbejde med børn og unge, beskæftigelse og udsatte voksne ; Professionelles handlerum inden for de organisatoriske rammer - en perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788759338780
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62801115|980|a
 8. Social ulighed og socialt arbejde

  • Bog
  30.16 SOC

  Social ulighed og socialt arbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Forlagets beskrivelse: Social ulighed i samfundet medfører ikke blot en systematisk skævhed i, hvilke samfundsklasser der bliver ramt af sociale problemer og sygdom, men også markante forskelle i, hvordan de forskellige samfundsklasser møder det offentlige hjælpesystem, og hvilken hjælp de kan forvente at modtage. Denne bog behandler ulighedens dynamikker i form af ressourcefordeling, beskæftigelsespolitikkens udvikling, og hvordan lovgivning kan skabe og fastholde ulighed. Bogen sætter et mikrosociologisk perspektiv på ulighed i individers muligheder for at mestre deres livssituation og varetage deres interesser i mødet med velfærdsstaten. Bogen inddrager eksempler fra praksisnær forskning, som bringer læseren tæt på ulighedens betydning og de håndgribelige konsekvenser for det enkelte menneskes livsmuligheder. Bogen henvender sig til velfærdsprofessionelle og andre med interesse for ulighed og ulighedens betydning for socialt arbejde.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:62624132|980|.
  Bidrag af: 
  Jørn Henrik Enevoldsen, Samuel Pedersen Jones
  Note: 
  Indhold: Klasser og social ulighed / Anders Bøggild Christensen. Den beskæftigelsespolitiske udvikling og dens konsekvenser for ulighed / Peter Bundesen. Social ulighed og sociale problemer / Jørn Henrik Enevoldsen, Samuel Pedersen Jones. Klassebaseret ulighed i et mikrosociologisk perspektiv / Iben Charlotte Aamann, Anne Brus. Social ulighed og udsatte boligområder / Mia Arp Fallov. Marginalisering og coping / Maja Müller, Jørgen Elm Larsen. Social ulighed i sundhed / Carsten Kronborg Bak, Anne-Marie Tyroll Beck. Ulighed og loven - et retssociologisk perspektiv på ulighed / Stine Piilgaard Porner Nielsen. Ulighed, etnicitet og kritisk farvebevidsthed i socialt arbejde / Laila Colding Lagermann
  ISBN nr.: 
  9788759338766
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:62624132|980|a
 9. Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  38.43 SOC

  Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog

  2022
  4. udgave, 1. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62524995|980|.
  Bidrag af: 
  Rikke Posborg, Helle Nørrelykke, Helle Antczak
  Note: 
  Indhold: Hvad er socialt arbejde? / Rikke Posborg. Hvordan kan socialrådgiverfaget forstås i et professionsperspektiv? (Socialrådgiverfagets opståen og udvikling / Helle Nørrelykke. Profession og socialt arbejde / Helle Rode Johansen. Etik i socialt arbejde / Lasse Posborg Michelsen. Socialt arbejdes teoretiske rødder og deres betydning i praksis / Helle Antczak. Personlige kompetencer i socialt arbejde / Rikke Posborg. Digitalisering af det sociale arbejde / Klavs Birkholm, Helle Antczak). Hvad er socialrådgiverprofessionens kerneområder? (Socialrådgiversamtaler - praktiske redskaber og færdigheder / Rikke Posborg. Socialrådgivning - rådgivning og vejledning / Rikke Posborg, Kirsten Hoff. Sagsbehandling og myndighedsudøvelse / Rikke Posborg. Dokumentation og evaluering / Helle Rode Johansen. Skriftlighed i socialt arbejde / Liselotte Djurhuus. Socialrådgiverarbejde som social behandling / Helle Antczak. Tværprofessionelt samarbejde / Helle Nørrelykke). Hvilke tilgange udfoldes der i praksisfeltet og for hvilke målgrupper? (Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet / Louise Hansen. Socialt arbejde med børn og unge / Helle Nørrelykke. Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap / Anne-Mette Rosendal, Dorte Holm Albertsen, Gina Lydersen. Lokalsamfundsarbejde og boligsocialt abejde / Rikke Posborg)
  ISBN nr.: 
  9788702316841
  Omfang: 
  669 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62524995|980|a
 10. IQ 75 : Erling og åndssvageforsorgen

  • Bog
  99.4 FRE
  Frederiksen Erling

  IQ 75 : Erling og åndssvageforsorgen

  2022
  1. udgave, 2. oplag ([2022])
  Historien om åndssvageforsorgen i 1900-tallet og om Erling og andre, som har været anbragt. Til fagfolk, pårørende til udviklingshæmmede samt interesserede i barske livshistorier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:61946632|980|.
  Note: 
  Indhold: De historieløse ; Del 1 (En velsignelsesrig anstalt for åndssvage stakler ; Et spørgsmål om intelligens ; De farligste ; Stemmer fra Sprogø ; Livsfortællinger ; Kriminelle og seksuelt abnorme ; Velfærdsstaten ; Dagbogsmosaik ; Ni fotografier ; Børnehjemmets spor ; Billie ; Corona og eutanasi ; Delvis klarhed ; Det hvide snit ; Historier om en mor ; Nedsendt ; Uden for loven) ; Del 2 (Evighedssedlen ; Så nær det normale som muligt ; Stolthed og skam ; Ansvarets pris ; Danske indianere ; Cirkus Åndssvag ; Undercover ; Frigørelsen ; Omvendt integration ; Det kan nytte ; Empowerment ; Trådene samles ; Handicaphistorien ; Festen og tidslinjen)
  ISBN nr.: 
  9788712066316
  Omfang: 
  342 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:61946632|980|a