• Dansk
 • English

term.subject="lovgivning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Iværksætterens juridiske udfordringer : en håndbog for iværksættere og deres rådgivere

  • Bog
  34.53 IVÆ

  Iværksætterens juridiske udfordringer : en håndbog for iværksættere og deres rådgivere

  2022
  3. udgave (udvidet udgave), 1. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62754745|980|.
  Bidrag af: 
  Jesper Lau Hansen, Jørgen Bek Weiss Hansen
  Note: 
  På omslaget: Skrevet af en kreds af eksperter med tilknytning til Københavns Universitet og praktikere fra advokatbranchen, Indhold: Fra idé til virksomhed ; Valg af selskab ; Koncernstruktur ; Beskyttelsen af den gode idé ; Forretningshemmeligheder ; Finansiering ; Ejeraftaler ; Konfliktløsning ; Markedsføring ; Vækst uden for Danmark ; Ansættelse af medarbejdere ; Incitamentsordninger ; Databeskyttelse ; Skat, moms og regnskab ; Exit
  ISBN nr.: 
  9788757452198
  Omfang: 
  543 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62754745|980|a
 2. Kreditaftaler og ejendomsforbehold

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:133003401|980|.
  ISBN nr.: 
  9788761943439
  Udgiver: 
  Karnov Group
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:133003401|980|a
 3. Sundhed og jura : sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder

  • Bog
  Mette Hartlev, Peter Jakobsen (f. 1966-08-30), Katharina Ó Cathaoir: Sundhed og jura : sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder
  61.41 SUN

  Sundhed og jura : sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder

  2022
  3. udgave
  Forlagets beskrivelse: Sundhedsret er vokset frem som juridisk disciplin siden 1980’erne og har gradvist udviklet en egen faglig identitet med særlige retsprincipper. Sundhedsretten har rødder i de menneskeretlige principper om det enkelte menneskes værdighed, integritet og autonomi. Samtidig har sundhedsretten tætte relationer til en række velkendte juridiske discipliner såsom forvaltningsret, strafferet, erstatningsret m.m. Bogen undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets aktører. Dette er et bredt felt, som spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling, statens ansvar for kollektiv sundhed og epidemihåndtering, sundhedspersoners rettigheder og pligter samt patienters rettigheder. Patienters rettigheder er en central del af sundhedsretten. Patientrettighederne vedrører en række forskellige temaer såsom patientens ret til behandling, patientens selvbestemmelsesret, det informerede samtykke, anvendelse af tvang, fortrolighed, aktindsigt, klage og erstatning. I bogen diskuteres også særlige emner som børns og voksne inhabiles selvbestemmelsesret, behandlingstestamenter, dødshjælp, organdonation, abort, assisteret reproduktion, sundhedsvidenskabelige forsøg, big data, personlig medicin og nye teknologier i sundhedsvæsenet. Bogens tre forfattere er alle jurister med tilknytning til Københavns Universitet. Mette Hartlev er dr.jur. og professor i sundhedsret. Katharina Ó Cathaoir er ph.d. og lektor i sundhedsret. Peter Jakobsen er chefkonsulent i Patienterstatningen og ekstern lektor i sundhedsret.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:134281626|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion (Sundhedsretten, retskilder og grundprincipper ; Sundhedsvæsenets organisation, opgaver, planlægning og økonomi ; Folkesundhedsret - forebyggelse af kroniske og smitsomme sygdomme) ; Patientsikkerhed, kvalitet og læring (Autorisation ; Sundhedspersoners rettigheder og pligter ; Tilsyn, kvalitet og læring) ; Patienters rettigheder (Patientens selvbestemmelsesret ; Anvendelse af tvang og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i somatikken ; Anvendelse af tvang og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i psykiatrien ; Aktindsigt ; Fortrolighed og tavshedspligt ; Ret til behandling i det danske sundhedsvæsen ; Ret til behandling i udlandet ; Klage ; Erstatning for skader i sundhedsvæsenet) ; Særlige emner (Dødens konstatering, ligsyn og obduktion ; Transplantation ; Reproduktive rettigheder ; Sundhedsvidenskabelige forsøg ; Nye sundhedsteknologier til patientbehandling - retlige aspekter)
  ISBN nr.: 
  9788757453287
  Omfang: 
  739 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:134281626|980|a
 4. Personalejura : praktisk arbejdsret

  • Bog
  34.52 PER

  Personalejura : praktisk arbejdsret

  2022
  7. udgave, 1. oplag (2022)
  Behandler de væsentligste retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134007338|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702340013
  Omfang: 
  673 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:134007338|980|a
 5. Persondata og forskning

  • Bog
  61.07 PER

  Persondata og forskning

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Samlet beskrivelse af reglerne om brug af sundhedsdata til forskning, som kan læses af både advokater, sagsbehandlere, medicinske forskere samt studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62258926|980|.
  Bidrag af: 
  Kent Kristensen (f. 1965)
  Note: 
  Indhold: Persondata og forskning (Persondata og forskning / Kent Kristensen. Persondatarettens og sundhedsrettens historik og værdigrundlag / Kent Kristensen. Databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde, struktur og aktører / Hanne Marie Motzfeldt. Sundhedslovgivningens anvendelsesområde, struktur og aktører / Kent Kristensen). Kliniske forsøg og indsamling af forskningsdata (Indsamling af kliniske data til forskning / Kent Kristensen. Forsøg på mennesker / Kent Kristensen. Sundhedsvidenskabelig forskning / Kent Kristensen. Forsøg med lægemidler / Kent Kristensen, Lise Aagaard. Medicinsk udstyr / Kent Kristensen, Lise Aagaard. Biobanker / Berit Faber, Janne Rothmar Herrmann. Døde / Jøren Ullits, Janne Rothmar Herrmann). Principper og behandlingsbetingelser (Databeskyttelsesforordningen principper og betingelser / Sten Bønsing. Sundhedslovens behandlingsregler / Kent Kristensen, Tine Hedelund. Videreanvendelse af forskningsdata / Ayo Næsborg-Andersen. Passende garantier / Jøren Ullits Nielsen, Kent Kristensen. Arkivering og pligtaflevering af forskningsdata / Marie-Louise Holle). Forskningssamarbejder og databaser (Forskningssamarbejder og databehandleraftaler / Kent Kristensen, Charlotte Bagger Tranberg, Kim Østergaard. Databaser og udveksling af forskningsdata / Kent Kristensen. Big data, kunstig intelligens og datamining / Ayo Næsborg-Andersen. Udlevering af data - det forvaltningsretlige perspektiv / Helle Bødker Madsen. Udveksling af data med udenlandske aktører / Vishv Priya Kohli, Marie-Louise Holle, Kim Østergaard). Beskyttelse af registreredes rettigheder (Registreredes rettigheder / Jøren Ullits, Sten Bønsing. Børn og voksne uden handleevne / Caroline Adolphsen). Bureaukratiske bestemmelser, tilsyn, godkendelser og kontrol (Selvregulering og tilsyn / Jørn Ullits, Sten Bønsing. Konsekvensanalyse - (Data Protection Impact Assesment) / Charlotte Bagger Tranberg. Godkendelsesordninger / Kent Kristensen. Bøder og erstatningsansvar / Marie-Louise Holle, Vishv Priya Kohli, Kim Østergaard)
  ISBN nr.: 
  9788757450415
  Omfang: 
  705 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62258926|980|a
 6. Tiggeri forbudt

  • Bog
  30.1628 WES

  Tiggeri forbudt

  2022
  1. oplag (2022)
  Tag med tilbage i danmarkshistorien, hvor Frederik den 4. er i gang med rydde op i sit rige. Han vil derfor forbyde tiggeri! Men det er en beslutning som giver problemer også i datidens Danmark. For dig som er socialhistorisk interesseret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62813342|980|.
  Bidrag af: 
  100 Danmarkshistorier projekt
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet 100 Danmarkshistorier, Indhold: Det store forbud (Pjalter og parykker ; Et gammelt problem ; Tvunget i aktivering ; Menneskelig ukrudtsbekæmpelse) ; Visioner for velfærd (Sendt i udvalg ; Papirnusserne arbejder ; En ny borgerret ; Frivillige gaver og religiøs tvang) ; Kampen om tiggerne (En lunken modtagelse ; Kærlighed eller skat ; Mirakelmagere ; Jagt og straf ; Optøjer ; Betlernes hævn ; Menneskekenderene ; Vaneforbryderen og den ærlige enke ; Tiggerbarnet og den velklædte betler) ; Håbefulde planer (Et nyt blik ; Næppe en vis lov ; Store forventninger) ; På kant med velfærdsstaten (Utryghedsskabende ; Intet nyt under solen? ; De hjemløse og tiggermigranterne)
  ISBN nr.: 
  9788772197524
  Omfang: 
  100 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62813342|980|a
 7. Entreprise : almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med kommentarer

  • Bog
  34.53 HØR

  Entreprise : almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med kommentarer

  2022
  9. udgave, 1. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134145722|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757452440
  Omfang: 
  786 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:134145722|980|a
 8. Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  En gennemgang af det sociale forvaltningsarbejde med fokus på bl.a. de juridiske aspekter på borgerens ret til at medvirke i sagsbehandlingen, borgerinddragelsens konkrete indhold og konsekvenser, forventningerne til socialrådgiverens praksis og de muligheder og rammer der er for socialt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974334|980|.
  Note: 
  Indhold: Retssikkerhed / Ingelise Bech Hansen. Historisk juridisk tilbageblik / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i lyset af retsikkerhedslovens § 4 / Mona Walther, Ingelise Bech Hansen. Udvalgte faktorer for implementeringen af retssikkerhedslovens § 4 / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i relation til socialt arbejde / Hanne Sjelborg. Skiftende tiders forventninger til borger- og socialrådgiverroller / Helle Nørrelykke. Tilrettelæggelse af det sociale arbejde / Helle Nørrelykke. Borgerinddragelse i praksis / Helle Nørrelykke. Fra kunde til samskabelse og aktivt medborgerskab? / Peter Bundesen
  ISBN nr.: 
  9788702340778
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61974334|980|a
 9. Juridisk grundbog for socialrådgivere

  • Bog
  38.42 VON

  Juridisk grundbog for socialrådgivere

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Grundbogen omhandler alle de juridiske emner det er vigtigt at kende for socialrådgivere. Ikke kun forvaltningsret, men også databeskyttelse, kommunalret og andre relevante områder. For socialrådgivere og socialrådgiveruddannelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62701757|980|.
  Note: 
  Indhold: Er det en afgørelse? ; Korrekt sagsbehandling ; God forvaltningsskik ; Orden i sagerne ; Rigtige afgørelser ; Hvem kan træffe afgørelsen? ; Udlevering af dokumenter og oplysninger ; Klager ; Genoptagelse af tidligere afgørelser ; Aftaler ; Offentligt ansattes ytringsfrihed ; Krav til offentligt ansattes adfærd ; Den juridiske metode ; Hvor kan du få hjælp?
  ISBN nr.: 
  9788759338773
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62701757|980|a
 10. Dansk markedsret

  • Bog
  Michael Steinicke, Bent Ole Gram Mortensen: Dansk markedsret
  34.27 DAN

  Dansk markedsret

  2022
  6. udgave, 1. oplag (2022)
  Behandler konkurrencebegrænsningsretten og markedsføringsreguleringen. Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62082704|980|.
  Note: 
  Indhold: Konkurrenceret (Dansk konkurrenceret generelt ; Konkurrencebegrænsende aftaler ; Misbrug af dominerende stilling ; Fusionskontrol ; Offentlig støtte ; Håndhævelse) ; Markedsføringsret (Markedsføringsbegrebet og regulering af markedsføring ; Dansk markedsføringslovgivning ; Markedsføringslovens bestemmelser ; Særlige emner ; Håndhævelse af markedsføringsretlige bestemmelser)
  ISBN nr.: 
  9788757452570
  Omfang: 
  515 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62082704|980|a