• Dansk
 • English

term.subject="børneopdragelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Tavshedsmurens fald : kendsgerningernes sandhed

  • Bog
  13.6 MIL

  Tavshedsmurens fald : kendsgerningernes sandhed

  2022
  2. udgave (Uændret optryk), 1. oplag (2022)
  Om den ødelagte og ulykkelige barndom, som vi ønsker at fortrænge og fortie, og forfatteren påviser, hvordan en sådan barndom kan komme til udtryk i den voksnes personlighed, eksemplificeret med Adolf Hitler og Nicolae Ceaușescu
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62524936|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Danielsen
  Original titel: 
  Abbruch der Schweigemauer
  ISBN nr.: 
  9788702358797
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62524936|980|a
 2. Dit kompetente barn : på vej mod et nyt værdigrundlag for familien

  • Bog
  37.2 JUU

  Dit kompetente barn : på vej mod et nyt værdigrundlag for familien

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Alle børn er født kompetente og det er ikke de voksnes opgave at forme og påvirke børnene omkring dem. Det vigtigste er at lytte, være opmærksom og respektfuld i omgangen med barnet og dets reaktioner. Til forældre og fagfolk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133984143|980|.
  Note: 
  Indhold: Familiens værdier ; Børn samarbejder! ; Selvfølelse og selvtillid ; Ansvar, ansvarlighed og magt ; Grænser ; Teenagefamilien ; Forældrene
  ISBN nr.: 
  9788702361636
  Omfang: 
  233 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:133984143|980|a
 3. Mere ro - færre konflikter

  • Bog
  37.2 LYN

  Mere ro - færre konflikter

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Livet med et viljestærkt barn kan være fyldt med konflikter, men forstår man at takle dem, kan man få flere rolige stunder. Med eksempler på dialoger og realistiske cases, kan udfordrede forældre få hjælp til at takle konflikter lige fra puttetid til lommepenge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62540761|980|.
  Bidrag af: 
  Rikke Finland
  ISBN nr.: 
  9788799957224
  Omfang: 
  224 sider
  Udgiver: 
  Lyng
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62540761|980|a
 4. Det grænseløse forældreskab

  • Bog
  30.175 AKS

  Det grænseløse forældreskab

  2022
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  En nytænkende bog med aktuel viden om kampen om det gode forældreskab. Bogen undersøger tidens dominerende tendenser og den virkelighed, hvor mange forældre bliver presset og kommer i klemme. Henvender sig til forældre og fagfolk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62592079|980|.
  Note: 
  Indhold: Kampen om det gode forældreskab ; Risky business : at være forældre i en mere usikker verden ; Det intensive, involverende og positive forældreskab ; Det gode forældreskab til salg : produkter, tjenester, terapi og viden ; Statens gode forældreskab : involvering i institution og skole ; Forbudte følelser og usynligt arbejde ; Forældreskab med grænser / Maria Ørskov Akselvoll, Marie Tolstrup
  ISBN nr.: 
  9788771589429
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62592079|980|a
 5. Dit barn har brug for dig : forældre er vigtigere end jævnaldrende

  • Bog
  30.175 DIT

  Dit barn har brug for dig : forældre er vigtigere end jævnaldrende

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Et banebrydende manifest om tilknytningsbaseret pædagogik, og om hvordan man kan bevare den nære relation til børn og unge. Henvender sig til forældre, fagfolk og andre interesserede
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62754036|980|.
  Bidrag af: 
  Grete Lyngdorf, Liv Camilla Skjødt, August Holst Thomsen, Liv Camilla Skjødt
  Original titel: 
  Hold on to your kids
  ISBN nr.: 
  9788792064349
  Omfang: 
  415 sider
  Udgiver: 
  Skjødt
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:62754036|980|a
 6. Pædagogikkens fundamenter : 25 tekster om opdragelse og undervisning

  • Bog
  37.01 CON

  Pædagogikkens fundamenter : 25 tekster om opdragelse og undervisning

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Præsentation af 25 centrale tekster om opdragelse og undervisning - fra det antikke Grækenland frem til i dag. Med indledende introduktioner til de respektive forfattere og teksternes temaer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38788531|980|.
  Bidrag af: 
  Liva Skogemann
  Note: 
  Indhold: Platon og statens opbygning (Hulelignelsen) ; Aristoteles og opdragelsen af det politiske dyr (Etikken ; Statslære) ; Jean-Jacques Rousseau og naturens pædagogik (Émile - eller om opdragelsen) ; Wilhelm von Humboldt og individualitetens dannelse (Teorien om menneskets dannelse : et fragment) ; Johann Pestalozzi og udviklingen af harmoniske børn (Metoden - et memorandum) ; Immanuel Kant og fornuftens opdragelse (Om pædagogik) ; Friedrich Fröbel og selvbestemmelsens udfoldelse (Menneskeopdragelsen) ; Johann Herbart og pædagogikkens systematisering (Opdragelsens og undervisningens formål) ; N.F.S Grundtvig og oplysningens folkeliggørelse (Skolen for livet) ; Kristen Kold og fortællingens pædagogik (Om børneskolen) ; Herbert Spencer og tilværelsens kundskaber (Hvilken kundskab har størst værdi) ; Hedevig Bagger og børneopdragelsens institutionalisering (Dansk børnehave og dansk børnehaves system) ; Ellen Key og reformpædagogikkens udbredelse (Sjælemord i skolen) ; John Dewey og erfaringens pædagogik (Skolen og samfundet) ; Émile Durkheim og pædagogikkens videnskabeliggørelse (Pædagogikkens væsen og metode) ; Rudolf Steiner og barnets spirituelle frigørelse (Barnets opdragelse set ud fra åndsvidenskabens synspunkt) ; Lev Vygotsky og pædagogikkens sociokulturelle vending (Interaktion mellem læring og udvikling) ; Maria Montessori og personlighedens udfoldelse i barnet (Barndommens gåde) ; Inger Merete Nordentoft og kampen for en demokratisk skole (Opdragelse til demokrati) ; Simone de Beauvoir og kønnenes opdragelse (Det andet køn) ; Célestin Freinet og arbejdet som pædagogisk metode (Folkets skole ; Arbejde som pædagogisk princip) ; Jon Hellesnes og socialiseringens politiske potentiale (Socialisering og teknokrati) ; K.E. Løgstrup og forsvaret for tilværelsesoplysningen (Skolens formål) ; Paulo Freire og frigørelsens pædagogik (Der findes ikke undervisning uden læring) ; Gert Biesta, Carl A. Säfström og forstyrrelsens pædagogik (Et manifest for pædagogikken)
  ISBN nr.: 
  9788741277691
  Omfang: 
  439 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38788531|980|a
 7. Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  • Bog
  Lars Rasborg: Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis
  37.2 RAS

  Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennem eksempler fra f.eks. miljøterapi, narrativ pædagogik og konsekvenspædagogik viser forfatteren at bevidst veksling mellem forskellige metoder giver mening i arbejdet med børn. Metoderne grupperes i tre grundlæggende måder at forholde sig til et barn på: alvidende, ikke-vidende og delvist vidende voksen. Tilgangen kan anvendes i forhold til alle børn, og bogen henvender sig til pædagogstuderende og pædagoger i praksis samt alle andre der beskæftiger sig med børn og unge
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514346|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Lars Rasborg ; Spejling og jeg-støtte, Indholdsfortegnelse: Indledning (Enhedsmodellen - kort fortalt ; Enhedsmodellens betydning for praksis ; Ikke mit problem alene ; Læsevejledning) ; Teknisk indledning (Metoderne i enhedsmodellen ; Enhedsmodellens relevans ; Modellen og pædagogikbegreber ; Et bredt metodebegreb ; Børn, relationer og samfund ; Genre, sprog og begreber ; Bogens opbygning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - En model, der rummer alle børn (Gruppe 1: Sunde børn ; Gruppe 2: Omsorgssvigtede børn ; Gruppe 3: Børn med psykiatriske diagnoser ; Sund, svigtet eller psykisk forstyrret) Grundlaget for enhedsmodellen - Fire antagelser om opdragelse (Antagelse 1 om demokratisk indstilling ; Antagelse 2 om sociale normer ; Antagelse 3 om omsorg ; Antagelse 4 om egenvilje og autoritær tilbøjelighed ; Sammenfatning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - Almindelig pædagogik (Børn skal ændre sig ; Metoder i almindelig pædagogik ; Afgrænsning fra autoritær pædagogik ; De sociale normer er autoriteten) ; Enhedsmodellen - Dynamiske metodevalg (Cilia ; Alban) ; Enhedsmodellen - Enhedsmodellen - en vej til begrundede metodevalg (Modellen som praksisvejledning ; Elvira ; Bevægelser rundt i modellen ; Modellen som teoretisk konstruktion ; Videnspositionen adskiller metoderne ; Barnet påvirker metoden ; Modellen som analyseredskab) ; Enhedsmodellen - Temaer på tværs af metodegrupperne (Demokrati ; Den voksnes autoritet ; Merviden ; Mentalisering ; Kritik og ros ; Holdningen i jeg-støtte og almindelig pædagogik ; Spørgsmål og spejlinger ; Bivirkninger af spejling) ; Enhedsmodellen i praksis - Analyse af praksis (Gør vi det, vi tror, vi gør? ; Et udvalg af metoder ; Konkrete praksisbeskrivelser ; Analyseteknikken ; Erik Larsens miljøterapi ; Mentaliseringsbaseret miljøterapi ; Narrativ pædagogik ; Low arousal ; Tydeliggørende pædagogik (TEACCH) ; Konsekvenspædagogik ; Sammenfatning på tværs af koncepterne) ; Enhedsmodellen i praksis - Er der et fjerdevalg? ; Vej 1: Almindelig pædagogik med paradoksal effekt ; Vej 2: Autoritære metoder med paradoksaleffekt ; Vej 3: Psykoterapi ; Vej 4: Dyreassisteret støtte og behandling ; Vej 5: Medicinsk behandling ; Vej 6: Kost, kropsarbejde mv. ; Vej 7: Interventioner i samfundet ; Vej 8: Ingen forventning om udvikling) ;Enhedsmodellen i praksis - Relationer (Relationel metode ; Bidrag fra forskning i psykoterapi) ; Slutord (Paradoksaleffekter ; Barnets metoder)
  ISBN nr.: 
  9788750054986
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39514346|980|a
 8. I begyndelsen var opdragelsen

  • Bog
  13.6 MIL

  I begyndelsen var opdragelsen

  2021
  3. udgave (Uændret optryk)
  En redegørelse for den "sorte" pædagogik, d.v.s. den meget autoritære, samt en beskrivelse af tre menneskers barndom, en narkomans, en politisk leder (Adolf Hitler) og en barnemorder, som eksempel på, hvordan denne opdragelsesform giver anledning til fejludvikling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974199|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Danielsen
  Original titel: 
  Am Anfang var Erziehung
  ISBN nr.: 
  9788741278544
  Omfang: 
  235 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61974199|980|a
 9. Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt : artikel 1907 : Læringens metodik og opdragelsens livsvilkår : 5 foredrag holdt i Stuttgart 8.-11. april 1924 og en beretning om et pædagogisk stævne

  • Bog
  28.97 STE

  Barnets opdragelse fra åndsvidenskabens synspunkt : artikel 1907 : Læringens metodik og opdragelsens livsvilkår : 5 foredrag holdt i Stuttgart 8.-11. april 1924 og en beretning om et pædagogisk stævne

  2020
  1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38301292|980|.
  Bidrag af: 
  Kate Larsen
  Note: 
  Heri: Et pædagogisk stævne på Waldorf-skolen i Stuttgart ; Om pædagogik ; Pædagogik og kunst ; Pædagogik og moral
  Original titel: 
  Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Die Methodik des Lehrens
  ISBN nr.: 
  9788788044775
  Omfang: 
  156 sider
  Udgiver: 
  Antroposofisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38301292|980|a
 10. Selvbyggerbørn : hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv

  • Bog
  37.2 RII

  Selvbyggerbørn : hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv

  2020
  1. udgave, 3. oplag (2021)
  Debatbog om hvordan nutidens børn og unge tillægges ansvar for egen opdragelse, dannelse og uddannelse. Det skyldes dels de voksne, der ikke tager tilstrækkeligt ansvar, og dels samfundets krav om læringsmål og effektivitet. Til læsere med interesse for uddannelsespolitik, dannelse, forældreskab og folkeskole
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48727336|980|.
  ISBN nr.: 
  9788774674603
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Kristeligt Dagblad
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48727336|980|a