• Dansk
 • English

term.creator="Morten Vestergaard"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Køleteknik : termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

  • Bog
  62.18 KØL

  Køleteknik : termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

  2022
  4. udgave, 1. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134319682|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Køleteknikkens betydning og opgave (Definition og afgrænsning af det køletekniske fagområde ; Køleprincipper) ; Termodynamik ; Termodynamik - Varme og arbejde, 1. hovedsætning (Lukket system ; Åbent system ; Energibalancer ; Strategi ved opstilling af energibalancer ; Beregning af energibidrag til energibalancer ; Indre arbejde of friktion) ; Termodynamik - Entropi, 2. hovedsætning (Entropi, T,s-diagram ; Carnots kredsproces) ; Termodynamik - Kompression og ekspansion (Kompression ; Ekspansion) ; Termodynamik - Varmetransmission (Varmeledning ; Varmeovergang, konvektion ; Varmegennemgang ; Temperaturdifferens) ; Termodynamik - Tilstandsdiagrammer og stofdata (Tilstandsændring i p, v, T-diagram ; T,s-diagrammet ; h,s-diagrammet ; Log p,h-diagrammet ; Stofdata og tabeller ; Værktøjer til beregninger på køletekniske anlæg) ; Termodynamik - Fugtig luft (Lovmæssigheder og tilstandsstørrelser ; h,x-diagrammet ; Tilstandsændringer for fugtig luft) ; Køleprocesser ; Køleprocesser - Ettrins-kompressionskøleanlæg (Kompressionskøleanlæggets virkemåde ; Kølekredsprocessen i T,s- og log p,h-diagram) ; Køleprocesser - Muligheder for forbedring af effektfaktoren (valg af temperaturniveauer ; Underkøling ; Overophedning ; Intern varmeveksling) ; Køleprocesser - Totrins-kompressionskøleanlæg (Åben mellemkøler (totrins-drøvling) ; Lukket mellemkøler (ettrins-drøvling) ; Bestemmelse af Mellemtrykket, Pm) ; Køleprocesser - Kaskadeanlæg ; Køleprocesser - Economizer-anlæg ; Køleprocesser - Køleanlæg med CO2 som kølemiddel (Ettrins-anlæg ; Totrins-anlæg ; De energitekniske beregninger for de viste CO2-køleanlæg) ; Køleprocesser - ORC-anlæg ; Køleprocesser - Absorptionskøleanlæg (De grundlæggende principper ; Anlæggets opbygning ; Kredsprocessen for et vand-LiBr-system ; Anlægstyper ; Beregninger på absorptionskøleanlæg ; Beregninger på systemet ved en stationær driftssituation ; Praktiske problemstillinger ved drift af absorptionskøleanlæg ; Eksempel på driftstemperaturer i et absorptionskøleanlæg) ; Kompressionsprocessen ; Kompressionsprocessen - Kompressortyper (Stempelkompressorer ; Skruekompressorer ; Scrollkompressorer ; Turbokompressorer ; Drejestempelkompressorer) ; Kompressionsprocessen - Kapacitet og volumetrisk virkningsgrad (Volumetrisk virkningsgrad for stempelkompressorer ; Volumetrisk virkningsgrad for skruekompressorer) ; Kompressionsprocessen - Effektforbrug og virkningsgrad (Kompressorens energibalance ; Kompressorens teoretiske effektforbrug og isentropiske virkningsgrad ; Bestemmelse af kompressorens isentropiske og volumetriske virkningsgrader ; Stempelkompressorens virkelige effektforbrug ; Skruekompressorens virkningsgrad) ; Rørsystemer og ventiler ; Rørsystemer og ventiler - Dimensionering af rørledninger ; Rørsystemer og ventiler - Beregning af tryktab (Tryktab i lige rørledninger ; Tryktab i enkeltmodstande) ; Rørsystemer og ventiler - Specielle forhold ved højdeændringer i anlæg og såkaldte risere (Højdeændringer ; Risere) ; Rørsystemer og ventiler - Tryktab i kølekredsprocessen ; Rørsystemer og ventiler - Software for beregning af tryktab i rørledninger ; Kondensatorer og fordampere ; Kondensatorer og fordampere - Dimensionering af fordampere og kondensatorer ; Kondensatorer og fordampere - Fordampere (Valg af fordampere ; Varmeovergang i fordampere ; Fordampning, udvendig (pool evaporation) ; Fordampning, indvendigt i rør) ; Kondensatorer og fordampere - Kondensatorer (Varmeovergang i kondensatorer ; Kondensering, udvendigt på rør ; Kondensering og tryktab indvendigt i rør) ; Kondensatorer og fordampere - Overslagsberegninger (Temperaturforløb ; U-værdier, erfaringstal) ; Kølemidler ; Kølemidler - Primære kølemidler (Inddeling af kølemidler ; Krævede egenskaber ; Vandopløselighed ; Olieopløselighed ; Vigtigste kølemidler ; Naturlige kølemidler ; CFC/ozon-problematikken ; Kølemidlernes klima- og miljøpåvirkninger) ; Kølemidler - Sekundære kølemidler (Saltopløsninger ; Glykoler) ; Instationær varmeovergang ; Instationær varmeovergang - Nedkøling uden temperaturgradient ; Instationær varmeovergang - Nedkøling med temperaturgradient (Beregning af køling af en væg eller plade med temperaturgradient ved en analytisk metode) ; Instationær varmeovergang - Specielle forhold ved faseskift (indfrysning) ; Styring, regulering og overvågning ; Styring, regulering og overvågning - Regulering i kølemiddelkredsen (Reguleringsudstyr ; Pumpecirkulation) ; Styring, regulering og overvågning - Regulering af sekundært kølemiddel til kondensatoren (Kølevandsregulering ; Regulering af køleluftstrømmen) ; Styring, regulering og overvågning - Temperaturregulering ; Styring, regulering og overvågning - Kapacitetsregulering af kompressorer (Motorer ; Kapacitetsregulering) ; Styring, regulering og overvågning - Afrimning (Luftafrimning ; Elektrisk afrimning ; Varmgasafrimning ; Energiforbrug til afrimning) ; Styring, regulering og overvågning - Sikkerhedsudstyr (Sikring mod overtryk ; Sikring af olietryk ; Sikring af undertryk) ; Beregning af kuldebehov ; Beregning af kuldebehov - transmissionstab ; Beregning af kuldebehov - Luftskifte ; Beregning af kuldebehov - Døråbning ; Beregning af kuldebehov - Nødkøling/frysning af varer ; Beregning af kuldebehov - Gæringsvarme ; Beregning af kuldebehov - Luftomrøring ; Beregning af kuldebehov - Afrimning ; Beregning af kuldebehov - Belysning ; Beregning af kuldebehov - Personvarme ; Beregning af kuldebehov - Energilagring (Termiske energilagre) ; Tabeller og diagrammer ; Tabeller og diagrammer - Tabeller ; Tabeller og diagrammer - Diagrammer
  ISBN nr.: 
  9788750062394
  Omfang: 
  363 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:134319682|980|a
 2. KulturNU : kulturmøder, ungdomskultur og integration

  • Bog
  30.12 VES

  KulturNU : kulturmøder, ungdomskultur og integration

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  Introduktion til kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk. Både om egen kultur og alle de andres samt en forståelse for, hvad kulturmødet kan føre til. Med særligt fokus på unge og integration
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39563509|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Winther Bülow
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Hvad er kultur? (Den snævre kulturforståelse ; Sociologisk/antropologisk kulturforståelse ; Kulturbegrebets iboende modsætninger ; Kulturteori og kulturanalyse ; At gå på opdagelse mellem mennesker ; To kulturbegreber ; Kultur som orden ; Kultur som proces og betydning ; Kernebegreber: Hvad er Kultur?) ; Teorier om Kulturelle forskelle (Geert Hofsted: Nationale kulturer ; Pierre Bourdieu: Kapitalformer ; Arjun Appadurai: Kulturstrømme ; Kernebegreber: Teorier om kulturelle forskelle) ; Kultur og det nationale (Det at være dansk ; National identitet ; Forestillede fællesskaber ; Nationalfølelse i en global verden ; Identitet - identifikation ; Kernebegreber: Kultur og det nationale) ; Mødet med de andre (Etnocentrisme og kulturelativisme ; At forstå de andre uden at give slip på sig selv ; Fordomme og stereotyper ; Mangfoldighedskultur ; Interkulturelle kompetencer/kulturel intelligens ; Kommunikation ; Kernebegreber: Mødet med de andre) ; Når de andre komme til os (Angsten for det fremmede? ; Øget politisering ; De homogene danskere ; Integration - eller hvad det nu hedder ; Minoritetspolitik ; At vokse op med flere kulturer ; Mono- og multikulturelle samfund ; Kernebegreber; Når de andre kommer til os) ; Unge og Kultur (At være ung ; Unges levevilkår i Danmark ; De mange arenaer ; Arenaer og kapital ; Ung på den rigtige måde ; Neostrammer og subkultur ; Kernebegreber: Unge og Kultur) ; Der må være en grænse (Grænsen som begreb ; Den geografiske grænse ; mine grænser, dine grænser ; Identitet og grænser ; Den danske debat ; Kernebegreber: Der må være en grænse)
  ISBN nr.: 
  9788761699749
  Omfang: 
  168 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:39563509|980|a
 3. Bedst til medarbejderoplevelser : 16 konkrete tiltag til jeres EX-transformation

  • Bog
  60.136 SMI

  Bedst til medarbejderoplevelser : 16 konkrete tiltag til jeres EX-transformation

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38242741|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Vestergaard (f. 1971-04-28), Morten Henriksen (f. 1972-04-18)
  Note: 
  På omslaget: Se hvordan +500 organisationer arbejder med medarbejderoplevelser, Indhold: Medarbejderoplevelser - hvad er det? ; Prioriteten i jeres organisation? ; De fire EX-hjørnesten ; Skab de strategiske rammer (C-level prioritet ; Vision, KPI & program ; Top- & bundlinjebidrag ; Ejerskab & Organisering) ; Etabler en datadrevet kultur (Hyppigere & bredere indsigt ; Næste-generationsanalyser ; Et nyt sprog ; Spred indsigterne & understøt handling) ; Implementer en helt ny måde at arbejde på (Oplevelsesforståelse ; Professionel journey mapping ; Design thinking & sprint ; Teknologiunderstøttelse) ; Transformer medarbejderoplevelsen (Få bolden til at rulle ; Revitaliser delrejserne ; Mobiliser hele organisationen ; Personificer oplevelserne ; Marias rejse gennem jeres organisation)
  ISBN nr.: 
  9788771920697
  Omfang: 
  298 sider
  Udgiver: 
  Spintype
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:38242741|980|a
 4. Mastering employee experience : 16 specific steps to take in your EX transformation

  • Bog
  60.136 SMI

  Mastering employee experience : 16 specific steps to take in your EX transformation

  2020
  1. edition, 1. oplag (2020)
  Området medarbejderoplevelser (EX) er i sin spæde start. Flere organisationer arbejder med delområder i form af bl.a. Journey mapping, hyppigere medarbejderindsigt og People analytics. Der er brug for en bredere holistisk tilgang, hvis EX skal få en betydende plads på landkortet og i sidste ende påvirke top- og bundlinjen signifikant
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61860126|980|.
  Bidrag af: 
  Cory Klingsporn
  Note: 
  På omslaget: See how 500+ organizations work with employee experience
  Original titel: 
  Bedst til medarbejderoplevelser
  ISBN nr.: 
  9788771920727
  Omfang: 
  301 sider
  Udgiver: 
  Spintype
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:61860126|980|a
 5. Eksperter efter Herlufsholm-sagen: Derfor opstår mobning blandt børn

  • Avisartikel

  Eksperter efter Herlufsholm-sagen: Derfor opstår mobning blandt børn

  I: Jyllands-posten, 2022-05-15, Sektion 1 (østudgave), s. 8-9
  Når børn og unge mobber hinanden, som det beskrives i TV 2-dokumentaren om Herlufsholm Kostskole, handler det i høj grad om et almenmenneskeligt behov for at være en del af en gruppe, og dermed angsten for at blive smidt ud af gruppen, men spørgsmålet er, om alle kan blive den, der mobber
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62652055|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 8-9
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-05-15
  Haves:: 
  870971-avis:62652055|980|a
 6. Den store forklaring: Derfor er elprisen eksploderet - det handler om meget andet end krig

  • Avisartikel

  Den store forklaring: Derfor er elprisen eksploderet - det handler om meget andet end krig

  I: Jyllands-posten, 2022-10-09, Indblik (østudgave), s. 10-11
  Gennemgang af årsagerne til de skyhøje elpriser, der er et sammensurium af uheldige omstændigheder, og som en energiekspert kalder, for den perfekte storm
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:134702494|980|.
  Omfang: 
  Indblik (østudgave), s. 10-11
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-10-09
  Haves:: 
  870971-avis:134702494|980|a
 7. Hvad får Danmark ud af den første nobelpris i 25 år?

  • Avisartikel

  Hvad får Danmark ud af den første nobelpris i 25 år?

  I: Jyllands-posten, 2022-10-08, Sektion 1 (østudgave), s. 20
  Danmark har fået en nobelpris, og det kan tiltrække topforskere og styrke dansk forskning. Ifølge en ekspert siger prisen dog ikke noget om kvaliteten af dansk forskning i dag
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:134700734|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 20
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-10-08
  Haves:: 
  870971-avis:134700734|980|a
 8. Eksperternes bud på fodboldens magi er tro, håb og hurtige fødder

  • Avisartikel

  Eksperternes bud på fodboldens magi er tro, håb og hurtige fødder

  I: Jyllands-posten, 2022-11-23, Sektion 1 (østudgave), s. 24
  Fodbold fascinerer mange millioner mennesker i hele verden, og tre fodboldkloge giver deres bud på, hvordan det kan være
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:135099856|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 24
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-11-23
  Haves:: 
  870971-avis:135099856|980|a
 9. Danske børn får mindre skældud, end de gjorde for få år siden

  • Avisartikel

  Danske børn får mindre skældud, end de gjorde for få år siden

  I: Jyllands-posten, 2022-12-24, Sektion 1 (østudgave), s. 6-7
  Eksperter har ikke en entydig forklaring på, hvorfor færre børn oplever at få skældud af deres forældre
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:135297089|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 6-7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-12-24
  Haves:: 
  870971-avis:135297089|980|a
 10. Hvem gider høre fars musik? Hvem gider i det hele taget høre på far?

  • Avisartikel

  Hvem gider høre fars musik? Hvem gider i det hele taget høre på far?

  I: Jyllands-posten, 2022-04-24, Indblik (østudgave), s. 18-19
  Der sker ikke den længere den samme overdragelse af værdier og kultur fra forældre til deres børn som i tidligere generationer, mener børneforsker og historiker. Spørgsmålet er, om der er noget at gøre ved det - og om man skal insistere på, at børnene skal lytte til fars musik?
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62534303|980|.
  Omfang: 
  Indblik (østudgave), s. 18-19
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-04-24
  Haves:: 
  870971-avis:62534303|980|a