• Dansk
 • English

term.creator="Helle Bødker Madsen"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Psykiatriret

  • Bog
  Helle Bødker Madsen: Psykiatriret
  61.642 BØD

  Psykiatriret

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  Forlagets beskrivelse: Denne bog giver en indføring i faget psykiatriret, som er en specialdisciplin inden for sundhedsretten. Psykiatriretten adskiller sig fra den almindelige sundhedsret ved muligheden for at anvende tvang i behandlingsøjemed. Bogen behandler de regler, som gælder for alle psykiatriske patienter, dvs. de psykiatrispecifikke og almindelige sundhedsretlige regler, f.eks. vejledning, behandlingsplaner, indlæggelses- og udskrivningsaftaler, aktindsigt og frit sygehusvalg, samt de forvaltningsretlige regler, f.eks. proportionalitetsprincippet samt adgangen til at regulere patienternes retsforhold som følge af anstaltsforholdet. Særlig vægt lægges imidlertid på de retlige rammer for tvangsanvendelse. I den forbindelse fastlægges tvangsbegrebet og begrebet frihedsberøvelse, og den særlige beskyttelse efter grundloven og menneskerettighedskonventionen belyses. Endvidere behandles psykiatrilovens rammer for tvangsanvendelse, herunder tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling, personlig hygiejne under anvendelse af tvang, fiksering, anvendelse af fysisk magt, aflåsning af døre m.v. Også de formelle retssikkerhedsgarantier, f.eks. beskikkelse af patientrådgivere, førelse af tvangsprotokol, underretning og klagevejledning samt den særlige klageadgang, domstolskontrol og det parlamentariske tilsyn behandles i bogen. Desuden belyses de specielle regler, der gælder for patienter med behov for en helhedsorienteret indsats. HELLE BØDKER MADSEN er professor, dr.jur. Hun har siden 2010 været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Hun har kandidateksamen i jura fra Aarhus Universitet. Dr.jur. i 2010 med bogen Privatisering og patientrettigheder. Hun er medforfatter til forvaltnings- og statsretlige bøger, herunder Forvaltningsret, Almindelige emner og Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, samt artikler om forvaltningsretlige emner, herunder forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Hun er desuden forfatter til de sundhedsretlige værker Patientbehandling og forvaltningsret og Sundhedsret og til sundhedsretlige artikler. JENS GARDE er lektor emeritus. Han var fra 1972-2012 lektor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet og er medforfatter til centrale forvaltningsretlige værker, herunder Forvaltningsret, Almindelige emner og Forvaltningsret, Sagsbehandling, samt artikler om forvaltningsretlige emner. Fra 1978-91 var han tillige formand for Revaliderings- og Pensionsnævnet for Århus Amt, fra 1986-92 institutbestyrer ved Institut for Offentlig Ret, Aarhus Universitet, og fra 1993-2011 afdelingsleder ved Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus Universitet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:134126485|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Garde (f. 1942-05-06)
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Tvangsdefinitionen ; Almindelige regler ; Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse ; Tvangsbehandling ; Tvangsmidler ; Procedureregler ; Patientrådgiverordningen ; Klage og kontrol ; Ekstraordinært farlige patienter ; Patienter indlagt i henhold til strafferetlig afgørelse ; Patienter med behov for en helhedsorienteret indsats
  ISBN nr.: 
  9788757454017
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:134126485|980|a
 2. Sundhedsret

  • Bog
  61.41 BØD

  Sundhedsret

  2021
  5. udgave, 2. oplag (2022)
  Forlagets beskrivelse: Bogen behandler de grundlæggende regler om patienters rettigheder og sundhedsmyndigheders samt sundhedspersoners pligter. Blandt de patientrettigheder, som behandles, er retten til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale tidsfrister og behandling i udlandet. Endvidere beskæftiger bogen sig med autorisationsordningen, sundhedspersonalets pligter og rettigheder samt klage- og erstatningsordningen på sundhedsområdet. Også reglerne om sundhedsvæsenets tilrettelæggelse – herunder adgangen til ved aftale eller overenskomst at samarbejde med den private sundhedssektor, f.eks. privatpraktiserende sundhedspersoner, private sygehuse og klinikker – og behandlingssteder i udlandet belyses. Det samme gælder de retlige rammer for assisteret reproduktion og kosmetisk behandling. Endelig indeholder bogen en fremstilling af reglerne om adgangen til at anvende tvang som led i sygdomsbehandling, herunder tvangsbehandlingsloven og epidemiloven. Forfatteren er professor, dr.jur. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:39570548|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Organisation og opgavefordeling ; Sundhedsvæsenets tilrettelæggelse ; Autorisationsordningen ; Sundhedspersonalets pligter og rettigheder ; Patientrettigheder ; Behandlingstilbud ; Selvbestemmelse ; Aktindsigt ; Fortrolighed ; Ventetider ; Valg af behandler og behandlingssted ; Behandling i udlandet ; Tvangsanvendelse i behandlingsøjemed ; Forbud og rammer – Assisteret reproduktion og kosmetisk behandling ; Patienterstatningsordningen ; Tilsyn og klageadgang
  ISBN nr.: 
  9788757451764
  Omfang: 
  597 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:39570548|980|a
 3. Sundhedsret

  • Bog
  61.41 BØD

  Sundhedsret

  2018
  4. udgave, 1. oplag (2018)
  Forlagets beskrivelse: Bogen behandler de grundlæggende regler om patienters rettigheder og sundhedsmyndigheders samt sundhedspersoners pligter. Blandt de patientrettigheder, som behandles, er retten til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale tidsfrister og behandling i udlandet. Endvidere beskæftiger bogen sig med autorisationsordningen, sundhedspersonalets pligter og rettigheder samt klage- og erstatningsordningen på sundhedsområdet. Også reglerne om sundhedsvæsenets tilrettelæggelse – herunder adgangen til ved aftale eller overenskomst at samarbejde med den private sundhedssektor, f.eks. privatpraktiserende sundhedspersoner, private sygehuse og klinikker – og behandlingssteder i udlandet belyses. Det samme gælder de retlige rammer for assisteret reproduktion, kosmetisk behandling, transplantation, obduktion og svangerskabsafbrydelse. Endelig indeholder bogen en fremstilling af reglerne om adgangen til at anvende tvang som led i sygdomsbehandling, herunder tvangsbehandlingsloven. Forfatteren er professor, dr.jur. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:54570236|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Organisation og opgavefordeling ; Sundhedsvæsenets tilrettelæggelse ; Autorisationsordningen ; Sundhedspersonalets pligter ; Patientrettigheder ; Behandlingstilbud ; Selvbestemmelse ; Aktindsigt ; Fortrolighed ; Ventetider ; Valg af behandler og behandlingssted ; Behandling i udlandet ; Tvangsanvendelse i behandlingsøjemed ; Forbud og rammer ; Patienterstatningsordningen ; Kontrol
  ISBN nr.: 
  9788757438154
  Omfang: 
  674 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:54570236|980|a
 4. Minister sagde det fem gange på talerstolen. Professor har nærlæst loven og alligevel fundet 10 problemer

  • Avisartikel

  Minister sagde det fem gange på talerstolen. Professor har nærlæst loven og alligevel fundet 10 problemer

  I: Jyllands-posten, 2022-04-13, Sektion 1 (østudgave), s. 12-13
  Sundhedsminister Magnus Heunicke talte om retssikkerhed, da en ny lov blev vedtaget, mens pandemien endnu var over os. En ekspert har imidlertid nærstuderet sagen og konkluderer stik modsat et år senere. Borgerne er meget dårligt stillet, og loven bør laves om, lyder det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62495278|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1 (østudgave), s. 12-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Jyllands-posten, 2022-04-13
  Haves:: 
  870971-avis:62495278|980|a
 5. Tvang som led i undersøgelse og behandling efter epidemiloven

  • Tidsskriftsartikel

  Tvang som led i undersøgelse og behandling efter epidemiloven

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 40 (2021), S. 205-212
  Undersøgelse af, om epidemiloven i tilstrækkelig grad tilgodeser retssikkerheden, når talen er om så vidtgående indgreb i selvbestemmelsesretten som tvangsundersøgelse, tvangsindlæggelse, tvangsisolation og tvangsbehandling. Der argumenteres for, at dette ikke kan antages. Endvidere belyses epidemilovens samspil med de almindelige regler, særligt sundhedsloven, på området
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61644849|980|.
  Omfang: 
  S. 205-212
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 40 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:61644849|980|a
 6. Epidemiloven giver køb på borgerens retssikkerhed

  • Avisartikel

  Epidemiloven giver køb på borgerens retssikkerhed

  I: Politiken, 2021-11-16, Sektion 2, s. 5-6
  Epidemiloven savner væsentlige retssikkerhedsgarantier. Den adskiller sig dermed markant fra andre danske love på sundhedsområdet og fra den norske smitteværnslov
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:61723331|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 5-6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2021-11-16
  Haves:: 
  870971-avis:61723331|980|a
 7. Svendborgsagen: Det er ikke betryggende, at læger i kor siger #DetKuHaVæretMig

  • Avisartikel

  Svendborgsagen: Det er ikke betryggende, at læger i kor siger #DetKuHaVæretMig

  I: Berlingske tidende, 2018-04-04, Sektion 1, s. 28-29
  Den såkaldte Svendborg-sag om en læges ansvar i forbindelse med et dødsfald har været livligt debatteret både i medierne og i lægekredse, skriver to juridiske professorer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:37792268|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 28-29
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2018-04-04
  Haves:: 
  870971-avis:37792268|980|a
 8. Mindreåriges retsstilling efter psykiatriloven

  • Tidsskriftsartikel

  Mindreåriges retsstilling efter psykiatriloven

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 36 (2015), S. 283-288
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36639938|980|.
  Omfang: 
  S. 283-288
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 36 (2015)
  Haves:: 
  870971-tsart:36639938|980|a
 9. Den Danske Kvalitetesmodel : kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

  • Tidsskriftsartikel

  Den Danske Kvalitetesmodel : kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

  I: Juristen, Årg. 97, nr. 1 (2015), S. 19-27
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36414383|980|.
  Omfang: 
  S. 19-27
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Juristen, Årg. 97, nr. 1 (2015)
  Haves:: 
  870971-tsart:36414383|980|a
 10. Sygehuslovens fritvalgsregel

  • Tidsskriftsartikel

  Sygehuslovens fritvalgsregel

  I: Juristen, Årg. 84, nr. 1 (2002), S. 20-28
  Belysning af rækkevidden af sygehuslovens regel om frit sygehusvalg i lyset af sygehuskommunernes almindelige ret og pligt til inden for lovens rammer at tilrettelægge sygehusvæsenet og prioritere budgettet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:86555190|980|.
  Omfang: 
  S. 20-28
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Juristen, Årg. 84, nr. 1 (2002)
  Haves:: 
  870971-tsart:86555190|980|a