• Dansk
 • English

term.creator="Caroline Adolphsen"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Børn i familie- og socialretten

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47584434|980|.
  Note: 
  Indhold: Familier og forholdet mellem forældre og børn ; Forældreansvar og forældremyndighed ; Forældremyndighed og barnets bopæl ved opbrud i familien ; Samvær, anden kontakt og orientering om barnet ; Sagsbehandling og samarbejde mellem statsforvaltning og kommune ; Kommunens generelle forpligtelser over for børn ; Underretningspligt ; Oplysning af børnesager ; Sociale foranstaltninger for børn ; Sagsbehandling og samarbejde mellem myndigheder og andre aktører
  ISBN nr.: 
  9788757438598
  Omfang: 
  190 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47584434|980|a
 2. Betydningen af påstande om vold i det familieretlige system

  • Tidsskriftsartikel

  Betydningen af påstande om vold i det familieretlige system

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 13 (2022), S. 93-102
  Behandler betydningen af forældres påstande om vold i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62742585|980|.
  Omfang: 
  S. 93-102
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 13 (2022)
  Haves:: 
  870971-tsart:62742585|980|a
 3. Lægens benyttelse af medhjælp

  • Tidsskriftsartikel

  Lægens benyttelse af medhjælp

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 36 (2022), S. 257-265
  Belysning af en række spørgsmål, der knytter sig til de tilfælde, hvor en læge overlader en (del af en) behandling til en anden sundhedsperson, men hvor ansvaret for behandlingen stadig påhviler lægen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134595698|980|.
  Omfang: 
  S. 257-265
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 36 (2022)
  Haves:: 
  870971-tsart:134595698|980|a
 4. "En god overgang til voksenlivet" : støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

  • Tidsskriftsartikel

  "En god overgang til voksenlivet" : støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

  I: Juristen, Årg. 104, nr. 2 (2022), S. 65-73
  Analyse af retlige udfordringer i forbindelse med kommunens forpligtelse til at sikre unge med kontinuerlig brug for hjælp en god overgang fra barne- til voksenlivet. Overgangen indebærer risiko for, at de unge oplever rettighedstab, hvis kommunen ikke er dygtig til at håndtere det forhold, at de skal visitere til hjælpen før den unge er myndig og dermed selv kan ansøge om den
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134033495|980|.
  Omfang: 
  S. 65-73
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Juristen, Årg. 104, nr. 2 (2022)
  Haves:: 
  870971-tsart:134033495|980|a
 5. Retssikkerhedsmæssige spørgsmål knyttet til kontrakter om tvang over for gravide alkohol- og stofbruger

  • Tidsskriftsartikel

  Retssikkerhedsmæssige spørgsmål knyttet til kontrakter om tvang over for gravide alkohol- og stofbruger

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 26 (2021), S. 150-158
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61352104|980|.
  Omfang: 
  S. 150-158
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 26 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:61352104|980|a
 6. Magtanvendelse i friskoler og private grundskoler i Danmark

  • Tidsskriftsartikel

  Magtanvendelse i friskoler og private grundskoler i Danmark

  I: Juristen, Årg. 103, nr. 4 (2021), S. 149-158
  Danmark har en lang tradition for at overlade det til forældremyndighedsindehaveren at beslutte, om deres barn skal modtage undervisning i folkeskolen eller i et privat undervisningstilbud. Derimod har der i dansk ret været meget lidt fokus på, hvilken betydning det har for barnets retsstilling, at undervisningen varetages af en privat aktør. - De retlige rammer om magtanvendelse i friskoler og private grundskoler og de retssikkerhedsmæssige spørgsmål, der knytter sig hertil, behandles. Endvidere foreslås det, at der indføres en egentlig hjemmel til magtanvendelse på områdetbehandles
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61468153|980|.
  Omfang: 
  S. 149-158
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Juristen, Årg. 103, nr. 4 (2021)
  Haves:: 
  870971-tsart:61468153|980|a
 7. Mindreåriges religionsfrihed

  • Tidsskriftsartikel

  Mindreåriges religionsfrihed

  I: Juristen, Årg. 102, nr. 1 (2020), S. 8-15
  Behandler en række spørgsmål om mindreåriges religionsfrihed og forældremyndighedsindehaverens mulighed for at træffe beslutninger vedrørende den mindreåriges religiøse forhold
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:48116353|980|.
  Omfang: 
  S. 8-15
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Juristen, Årg. 102, nr. 1 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:48116353|980|a
 8. Hjemmelsspørgsmål i sager om akutanbringelser af nyfødte

  • Tidsskriftsartikel

  Hjemmelsspørgsmål i sager om akutanbringelser af nyfødte

  I: Nordisk administrativt tidsskrift online, Årg. 97, nr. 1 (2020),
  En analyse af de danske regler om akutanbringelser af nyfødte børn og Ankestyrelsens praksis på området
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:39376911|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Nordisk administrativt tidsskrift online, Årg. 97, nr. 1 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:39376911|980|a
 9. Betydningen af forældres kriminalitet for vurderingen af forældreegnethed

  • Tidsskriftsartikel

  Betydningen af forældres kriminalitet for vurderingen af forældreegnethed

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 38 (2020), S. 191-200
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:38234773|980|.
  Omfang: 
  S. 191-200
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 38 (2020)
  Haves:: 
  870971-tsart:38234773|980|a
 10. Barnets ret til (at blive fri for) at blive hørt

  • Tidsskriftsartikel

  Barnets ret til (at blive fri for) at blive hørt

  I: Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 14 (2018), S. 83-90
  Om dansk rets inddragelsesbestemmelser for børn på forskellige retsområder, heriblandt hvordan en myndighedsperson skal forholde sig i de tilfælde, hvor barnet er involveret i sager ved forskellige myndigheder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37859818|980|.
  Omfang: 
  S. 83-90
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for retsvæsen, Nr. 14 (2018)
  Haves:: 
  870971-tsart:37859818|980|a