• Dansk
 • English

Sådan behandler vi dine persondata på UCN Biblioteket


Formålet med behandlingen af dine personoplysninger:
 • At kunne håndtere udlån i bibliotekssystemet
 • At kunne kontakte dig i forbindelse med reserveringer, udlån og afleveringer
   
Kategorier af personoplysninger:
 • Navn, adresse, cpr.nr., lånernr., telefonnr., e-mail, studieretning, sprog
 • Lånernr. tilhørsfilial, lånergruppe (lånertype),
 • Udlån, afleveringer, mellemværende, blokeringsdato og -årsag, noter

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
 • Som studerende eller ansat overføres oplysningerne automatisk fra det studieadministrative system
 • Som ekstern låner registreres oplysningerne ved personlig henvendelse

Tidshorisont for opbevaring af dine oplysninger:
 • Data vedrørende afleverede materialer, afsluttede mellemværender og beskeder slettes efter 30 dage.
 • Ophørte studerende og ansatte slettes manuelt 1 gang årligt (om sommeren). 
 • Eksterne lånere slettes efter 2 års inaktivitet 1 gang årligt (om sommeren).

Hvis der er aktive lån, reserveringer og mellemværende, slettes data først op til et år, efter disse er afviklet.


Modtagere af personoplysningerne:

Vi kan videregive dine personoplysninger til flg. modtager:

 • Gældsstyrelsen

 

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Læs mere om dine rettigheder på UCN’s hjemmeside. Klik her

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Kontaktoplysninger:

Professionshøjskolen UCN er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

UCN Biblioteket ved Professionshøjskolen UCN
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ
Tlf.: + 45 72 69 00 00
Mail: bibliotek@ucn.dk 


UCN’s databeskyttelsesrådgiver:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Fungerende DPO: Helle Dollerup Mortensen
E-mail: hdm@ucn.dk 
Tlf.: +45 72 69 0892
Brev: Helle Dollerup Mortensen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø