• Dansk
  • English

Viden fra dansk forskning og praksis

Google Scholar
Søgemaskine med hovedvægten lagt på videnskabelig litteratur.

 

CBS OPEN Archive
 
CBS OPEN Archive
I OpenArchive@CBS kan du finde og downloade working papers, ph.d-afhandlinger og andre forskningspublikationer skrevet af forskere på CBS.
 
Danske Forskningsdatabase
 
Danske Forskningsdatabase
Publikationer og forskningsresultater primært fra universiteter.
 
School og business and social science
 
School of Business and Social Sciences
School of Business and Social Sciences har en lang række stærke forskningsmiljøer, der dækker bredt over hovedområdets fagligheder.
 
UCViden
Danmarks fælles portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolerne.