• Dansk
  • English

Statistik

Dansk sundhedsstatistik

Danmarks statistik: Statistikbanken
Detaljeret statistik om det danske samfund. Statistikbanken er gratis at bruge og data kan udtrækkes og gemmes i forskellige filformater. Du kan desuden gratis registrere sig som bruger og udtrække større tabeller samt gemme tabeludtræk til senere brug.

Danskernes sundhed - tal fra Den Nationale Sundhedsprofil
Database med tal over helbred, trivsel, sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til egen læge og sociale relationer

eSundhed.dk
Sundhedsdata fra Statens Serum Institut på regions-, hospitals- og kommunalt niveau

Medstat.dk
Statistik over salg af lægemidler i Danmark

NORCAN
Database med statistik over kræft i de nordiske lande. Mulighed for selv at udarbejde grafer, tabeller m.m.

Statens Institut for Folkesundhed
Statistik og tal fra Statens Institut for Folkesundheds mange undersøgelser og registre

Statens Serum Institut
Data, statistik og tal vedrørende det danske sundhedsvæsen fra States Serum Institut

Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsdata om aktivitet, økonomi og kvalitet for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner og kommuner samt borgere og andre centrale brugere

Sundhedsstyrelsen
Tal og undersøgelser om tobak, alkohol, narkotika, graviditet og abort samt sundheds- og forebyggelsesarbejde fra Sundhedsstyrelsen


International sundhedsstatistik

OECD iLibrary & Statistics - Health at a Glance
Health at a Glance sammenligner OECD-landenes sundhedssystemer

World Health Organization (WHO)
International statistik vedrørende folkesundhed


Generel statistik

Danmarks Statistik
Statistik om befolkningen: boligforhold, miljø, uddannelse, beskæftigelse og pendling, ledighed, indkomst, sociale ydelser, nationalregnskab, offentlige finanser, generel erhvervsstatistik samt udenrigshandel.

Danmarks Statistik. Statistikbanken
Indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal
Nøgletal fra landets kommuner og regioner. Bl.a. hvor meget den enkelte kommune bruger på alt fra ældrepleje til folkeskole og kulturformål.

Statistisk Årbog
Årbogen indeholder hundredtusindvis af tal og giver et bredt kendskab til det danske samfund og udviklingen i Danmark gennem de seneste årtier. Sidste udgave udkom i 2017.