• Dansk
  • English

Danmarks Statistik

Statistik

Generel statistik

Danmarks Statistik
Statistik om befolkningen: boligforhold, miljø, uddannelse, beskæftigelse og pendling, ledighed, indkomst, sociale ydelser, nationalregnskab, offentlige finanser, generel erhvervsstatistik samt udenrigshandel.

De Kommunale Nøgletal
Nøgletal fra landets kommuner og regioner. Bl.a. hvor meget den enkelte kommune bruger på alt fra ældrepleje til folkeskole og kulturformål.

Statistikbanken / Danmarks Statistik
Udvælg selv data og lav dine egne tabeller og diagrammer. Indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

Statistisk årbog
Årbogen indeholder hundredtusindvis af tal og giver et bredt kendskab til det danske samfund og udviklingen i Danmark gennem de seneste årtier.


Socialstatistik

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen udarbejder undersøgelser og statistikker på social-, børne- og integrationsområdet med henblik på at bidrage til en ensartet sagsbehandling over hele landet. 
Vælg menupunktet "Tal og undersøgelser".


Uddannelsesstatistik

Børne- og Undervisningsministeriet
Statistik om folkeskolen og frie skoler, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og uddannelser til voksne. Her er adgang til tal, analyser og notater om elever, lærere, uddannelse, beskæftigelse m.m.