• Dansk
  • English

Danmarks Statistik

Statistik

Danmarks Nationalbank
Nationalbanken stiller publikationer og statistik til rådighed om danske finansielle forhold, bl.a. renter, kurser, værdipapirer og statsfinanser.

Danmarks Statistik
Statistik om det danske samfund: befolkningen, levevilkår, uddannelse, boligforhold, priser, forbrug, indkomster, erhvervslivet, udenrigshandel, penge, kapitalmarked, miljø, nationalregnskab, offentlige finanser m.m.

Anden offentlig statistik
Statistik fra offentlige myndigheder

Danmarks Statistik: Statistikbanken
Detaljeret statistik om det danske samfund. Statistikbanken er gratis at bruge og data kan udtrækkes og gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort. Du kan desuden gratis registrere sig som bruger og udtrække større tabeller samt gemme tabeludtræk til senere brug.

Eurostat
Statistik om Europa. Eurostat er EU’s statistiske kontor, og har til opgave at forsyne EU med statistik på europæisk niveau, der gør det muligt at sammenligne på tværs af medlemslande og regioner. 

Finans Danmark
Bankernes og pengeinstitutternes brancheforening Finansrådet har både analyser og tal på sin hjemmeside, se Tal & Fakta.

Finanstilsynet
Oplysninger om den finansielle branche (under Tal & Fakta) – både pengeinstitutter, investeringsforeninger, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser.

Forsikring & Pension
Brancheforeningen Forsikring & Pension udgiver både statistik og analyser af branchen. 

Euromonitor/Passport
Indeholder markedsstatistik og -analyser samt makroøkonomisk og demografisk statistik for hele verden. Der er mulighed for at definere sin egen tabel ud fra forskellige parametre og for at sammenligne på tværs af lande.

De Kommunale Nøgletal
Nøgletal fra landets kommuner og regioner. Bl.a. hvor meget den enkelte kommune bruger på alt fra ældrepleje til folkeskole og kulturformål.

OECD iLibrary & Statistics
Statistik og publikationer opdelt i temaer som økonomi, uddannelse, sundhed m.m. Bemærk især publikationen OECD Economic Outlook, der indeholder korte økonomiske analyser af samtlige OECD-medlemslande og andre industrialiserede lande. Den udkommer to gange om året, og indeholder et 'Statistical Annex' med sammenlignelige makroøkonomiske nøgletal. I statistikmodulet er der både mulighed for at skræddersy sine egne tabeller i de forskellige databaser, og for at se diverse prædefinerede tabeller (Key tables). 

Realkreditrådet
Brancheforeningen Realkreditrådet har på sin hjemmeside både statistik (om boligudbud, boligpriser og realkreditlån) og oplysninger om markedsforholdene, markedsandele m.v. inden for branchen, se under Statistikker og Dansk Realkredit - Markedsforhold.

Skatteministeriet
Under Skattetal findes en stor mængde statistiske oplysninger om skatter, afgifter, indkomster, familietyper m.m. 

Statista
International statistikportal med markeds- og forbrugerdata og generel statistik.