• Dansk
  • English

Statistik

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Statistik om det danske samfund: Befolkningen, levevilkår, uddannelse, boligforhold, kulturvaner, forbrug, IT anvendelse, erhvervslivet, byggeri, energi mm.
 

Statistikbanken

Danmarks Statistik: Statistikbanken
Detaljeret statistik om det danske samfund. Statistikbanken er gratis at bruge og data kan udtrækkes og gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort. Du kan desuden gratis registrere sig som bruger og udtrække større tabeller samt gemme tabeludtræk til senere brug.
 

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik: Statistisk Årbog
Årbogen er udgivet siden 1896 og indeholder alt fra kuriøse informationer om en gennemsnitlig dansker til detaljeret specialviden om økonomi, arbejdsmarked og diverse andre samfundsemner.
 

Eurostat

Eurostat
Statistik om Europa. Eurostat er EU’s statistiske kontor, og har til opgave at forsyne EU med statistik på europæisk niveau, der gør det muligt at sammenligne på tværs af medlemslande og regioner.
 

GMID Euromonitor

Euromonitor/Passport
Markedsanalyserne i Euromonitor er fortrinsvis inden for konsument- og servicemarkederne. Der er desuden livsstilsanalyser (forbrugeradfærd og segmentering), branchenyheder, landebeskrivelser, virksomhedsanalyser og informationer om markedsandele og brands.
 

Beredskabsstyrelsen

Redningsberedskabets statistikbank
Fx statistik over udrykninger til bygningsbrande, hvilket rum branden opstod i mm.
 

StatistaStatista
International statistikportal med markeds- og forbrugerdata og generel statistik