• Dansk
  • English

RefWorks (gammel)

Denne ældre version af RefWorks  vil gradvist blive udfaset og vil efter planen blive fjernet i september 2017.

Vi henviser i stedet til nyeste RefWorksversion.

RefWorks er et referenceværktøj, hvori referencer lagres med henblik på i tekstdokumenter at generere kildehenvisninger og referenceliste efter en ønsket referencestandard.

Referencehåndtering
Referencer kan sorteres i foldere, som kan offentliggøres.
Det er muligt at tilknytte filer til referencer.
Max. lagerplads 5 GB.

Import af referencer
Det er muligt at importere referencer ved hjælp af databasernes export-funktion.

Kompatibilitet
RefWorks er kompatibel med MS Word for PC og Mac. Dette kræver installation af plugin som findes under tools.


Adgang

Åbn RefWorks 
(Forudsætter UCN emailadresse)
 

Vejledning


Kurser i RefWorks

Flere af bibliotekets afdelinger udbyder kurser i RefWorks for studerende og undervisere.
Tjek dit fagområde under menupunktet "Kurser" eller spørg din lokale bibliotekar.


Spørg om RefWorks

Har du spørgsmål til RefWorks, kan du tjekke RefWorks vidensbank eller kontakte din lokale biblioteksafdeling.
Du har desuden mulighed for at kontakte bibliotekets Refworks-superbruger. Send en mail til Grith Romedahl Christensen, grc@ucn.dk.


Anbefalede referencestandarder

APA
APA 6th – American Psychological Association, 6th Edition
Læs mere om APA

Harvard
Anglia Ruskin v4
SAGE Harvard Style
Læs mere om Harvard

Vancouver
Uniform – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
NLM - Naional Library of Medicine
Læs mere om Vancouver