• Dansk
  • English

Referencehåndtering

Referencestandarder

Der findes forskellige måder at referere til en tekst, disse kaldes referencestandarder. Det er vigtigt, at du konsekvent følger den standard, du har valgt. 

I UCN bruger vi oftest referencestandarderne:

Referenceværktøjer

Som en hjælp til at holde styr på den litteratur, der anvendes i forbindelse med en opgave eller i forskningssammenhæng, findes en række forskellige referenceværktøjer.

Et referenceværktøj består normalt af en database, hvor referencer med alle nødvendige data (forfattere, titel, år, forlag, sidetal osv.) kan gemmes, enten via manuel registrering eller direkte import fra eksterne kilder (eksempelvis en biblioteksdatabase).
Herefter kan man sikre at de kilder, der henvises til i teksten,  automatisk kommer med i litteraturlisten efter den referencestandard, der er valgt.

UCN Biblioteket henviser til flg. referenceværktøjer:

Word har desuden en indbygget funktionalitet, som kan anvendes til at håndtere referencer i et dokument.