• Dansk
  • English

Publicering

Publicering af forskning/viden indebærer, at man offentliggør til gavn for videnskaben og samfundet generelt. Publiceringen kan indebære en kvalitetssikringsproces i form af peer review, referee eller anden fagfællebedømmelse. Retten til frit at kunne publicere er et vigtigt element i forskeres formidlings- og ytringsfrihed.

Publicering af forskningsresultater sker navnligt i artikler i videnskabelige tidsskrifter og i monografier (bøger og afhandlinger), men kan også ske på andre måder.

Læs mere om publicering på Forskerportalen, der henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner og er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne.
 

Startpublicering.nu

Der stilles i stigende grad krav til forskeres publiceringsmetoder og derfor er siden Startpublicering.nu udviklet, for at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publiceringsprocessen.
Her kan man finde information valg af publiceringskanal, hvilke formelle krav der skal være opfyldt, hvordan ens forskningsresultater bedst synliggøres og meget andet.

Startpublicering.nu er blevet til i et samarbejde mellem en række universitetsbiblioteker samt et professionshøjskolebibliotek.