• Dansk
  • English

PEDro

Adgang

Fri adgang
Åbn PEDro
 

Indhold

PEDro (Physiotherapy Evidence Database) er en australsk database, indenfor evidensbaseret fysioterapi.
Pr. 1. januar 2017 indeholdt databasen over 35 tusinde randomiserede kontrollerede forsøg, systematiske reviews og klinisk praksis vejledninger, samt litteratur indenfor fysioterapi.

PEDro bliver opdateret månedlig, normalt den første mandag i måneden. Hvor det er muligt, linkes der til fuld tekst dokumenter.

PEDro er udviklet af CEBP (the Centre for Evidence-Based Physiotherapy) ved The George Institute for Global Health, Sydney.
 

Vejledning

Åbn udgivers vejledning (engelsk)