• Dansk
  • English

Tværfaglige søgeportaler


- Et godt sted at starte, når du skal finde videnskabelig litteratur 

Mellemrum

Bibliotek.dk

- Bestil bøger fra andre biblioteker og hent dem på UCN

Mellemrum

UC Viden
- Søg professionsrettet og relevant viden for din problemstilling

Mellemrum

Danmarks Forskningsportal (NORA)

- Find dansk forskning, når du søger litteratur til din opgave

 

Find viden fra hele verden

Nordiske e-ressourcer

- Søg nordiske artikler og videnskabelige publikationer
Mellemrum

Internationale e-ressourcer

- Søg pædagogisk litteratur i internationale databaser

Pædagog: Social- og specialpædagogik


Forsknings- og vidensinstitutitoner
 
  
DPU

DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Institut under Aarhus Universitet, som forsker i pædagogisk praksis, sådan at pædagogiske professioner kan bruge forskningen til at løse problemer og udfordringer med relation til pædagogik og uddannelse.

På siden finder du:
Forskningsprogrammet "Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten", hvor hovedtemaet er samspillet mellem sociale eksklusionsprocesser, menneskers hverdagsliv, pædagogiske institutioner og velfærdsstaten. 

 

Statens Institut for Folkesundhed

SIF - Statens Institut for Folkesundhed
SIF er et institut, som forsker i faktorer, der kan have betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. 

På siden finder du: 
Rapporter inden for emner som mental sundhed, kroniske sygdomme og fysisk aktivitet.  

 

Socialpædagogernes Vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank
Portal, som præsenterer viden inden for det socialpædagogiske arbejde. Siden administreres af fagforeningen Socialpædagogerne.

På siden finder du: 
Forskningslitteratur, undersøgelser, evalueringer og fortællinger fra praksis inden for det socialpædagogiske område. 

 

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalen på det sociale område
Portalen formidler viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne samt personer med handicap. Vidensportalen hører under Socialstyrelsen.

På siden finder du: 
Forskning og evidensbaserede metoder relateret til problematikker omhandlende:

 

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Forsknings- og analysecenter, som leverer viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

På siden finder du:
Rapporter, videnskabelige artikler og debatindlæg, som fokuserer på børn og unge, integration, socialområdet og meget mere.
Når du søger i centrets udgivelser, kan du afgrænse resultaterne efter type, emneord og årstal, som du kender det fra ucnbib.dk.