• Dansk
  • English

Tværfaglige søgeportaler


- Et godt sted at starte, når du skal finde videnskabelig litteratur 

Mellemrum

Bibliotek.dk

- Bestil bøger fra andre biblioteker og hent dem på UCN

Mellemrum

UC Viden
- Søg professionsrettet og relevant viden for din problemstilling

Mellemrum

Danmarks Forskningsportal (NORA)

- Find dansk forskning, når du søger litteratur til din opgave

 

Find viden fra hele verden

Nordiske e-ressourcer

- Søg nordiske artikler og videnskabelige publikationer
Mellemrum

Internationale e-ressourcer

- Søg pædagogisk litteratur i internationale databaser

Pædagog: Skole- og fritidspædagogik


Forsknings- og vidensinstitutioner
 
Center for Børn og Natur

Center for Børn og Natur
Centeret har fokus på børns brug af naturen og ønsker gennem forskellige projekter og forskningsudgivelser at styrke børns opfattelse af naturen. Bag centeret står frivillige organisationer og forsknings-/uddannelsesinstitutioner.

På siden finder du:
Publikationer og projekter vedrørende børns brug af naturen og dens effekt på deres fysiske og mentale sundhed samt indlæringsevne og motorik. 
 

dcum

DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø
Uafhængigt, statsligt videnscenter, som arbejder på at understøtte et godt uddannelses- og børnemiljø på alle danske uddannelsessteder og i alle dagtilbud.

På siden finder du:
Undersøgelser, artikler og værktøjer inden for grundskolen om eksempelvis social trivsel, medbestemmelse og læring. 

  
DPU

DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Institut under Aarhus Universitet, som forsker i pædagogisk praksis, sådan at pædagogiske professioner kan bruge forskningen til at løse problemer og udfordringer med relation til pædagogik og uddannelse.

På siden finder du:

 

EMU

EMU - Danmarks Læringsportal
Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der kan bruges som inspiration til forberedelse og udvikling af undervisning og læring.

På siden finder du:
Forskningsudgivelser inden for bl.a. grundskolen
 
 
EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
EVA er et offentligt finansieret evalueringsinstitut, som indsamler, producerer og formidler viden, der kan bruges af uddannelsessteder, skoler og dagtilbud til at styrke den faglige kvalitet og udvikling.

På siden finder du:
Artikler, evalueringer og undersøgelser relateret til pædagogisk praksis henvendt mod grundskolen. 

 

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning
Videncenteret formidler viden inden for både uddannelse, forskning og praksis rettet mod studerende, undervisere og fagpersoner med fokus på literacy og styrkning af børn og unges læsekundskaber. Centret drives af de danske professionshøjskoler.

På siden finder du:

Statens Institut for Folkesundhed

SIF - Statens Institut for Folkesundhed
SIF er et institut, som forsker i faktorer, der kan have betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. 

På siden finder du:
Rapporter inden for emner som sundhed, trivsel og aktiviteter 

 

Trygfondens Børneforskningscenter

TrygFondens Børneforskningscenter
Centeret gennemfører i samarbejde med kommuner, ministerier og frivillige organisationer videnskabelige målinger for at afprøve, om forskellige indsatser virker i praksis. Centret hører under School of Buisness and Social Science ved Aarhus Universitet. 

Det kan du bruge siden til: 
På siden kan du finde rapporter og videnskabelige artikler inden for områder som trivsel, grundskolen og udsatte børn og unge. Når du søger i databasen med udgivelser, kan du afgrænse resultaterne efter emne, forfatter og type, som du kender det fra ucnbib.dk. 

 

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Forsknings- og analysecenter, som leverer viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

På siden finder du:
Rapporter, videnskabelige artikler og debatindlæg, som fokuserer på børn og unge, integration, socialområdet og meget mere.
Når du søger i centrets udgivelser, kan du afgrænse resultaterne efter type, emneord og årstal, som du kender det fra ucnbib.dk.