• Dansk
  • English

Tværfaglige søgeportaler


- Et godt sted at starte, når du skal finde videnskabelig litteratur 

Mellemrum

Bibliotek.dk

- Bestil bøger fra andre biblioteker og hent dem på UCN

Mellemrum

UC Viden
- Søg professionsrettet og relevant viden for din problemstilling

Mellemrum

Danmarks Forskningsportal (NORA)

- Find dansk forskning, når du søger litteratur til din opgave

 

Find viden fra hele verden

Nordiske e-ressourcer

- Søg nordiske artikler og videnskabelige publikationer
Mellemrum

Internationale e-ressourcer

- Søg pædagogisk litteratur i internationale databaser

Pædagog: Dagtilbudspædagogik

 
Forsknings- og vidensinstitutioner
 
Børns Vilkår

Børns Vilkår
Interesseorganisation, som arbejder på at styrke børn og unges opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. 

På siden finder du: 
Forskningsrapporter og magasiner om forskellige emner, blandt andet børn og unges oplevelser med omsorgssvigt, skilsmisse og egen seksuelle identitet. 

 

dcum

DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø
Uafhængigt, statsligt videnscenter, som arbejder på at understøtte et godt uddannelses- og børnemiljø på alle danske uddannelsessteder og i alle dagtilbud.

På siden finder du:
Undersøgelser, artikler og værktøjer inden for dagtilbud om eksempelvis børne-/legemiljø og sociale kompetencer. 

 

DPU

DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Institut under Aarhus Universitet, som forsker i pædagogisk praksis, sådan at pædagogiske professioner kan bruge forskningen til at løse problemer og udfordringer med relation til pædagogik og uddannelse.

På siden finder du:

 

EMU

EMU - Danmarks Læringsportal
Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der kan bruges som inspiration til forberedelse og udvikling af undervisning og læring.

På siden finder du:
Forskning og viden inden for bl.a. dagtilbud

 

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
EVA er et offentligt finansieret evalueringsinstitut, som indsamler, producerer og formidler viden, der kan bruges af uddannelsessteder, skoler og dagtilbud til at styrke den faglige kvalitet og udvikling.

På siden finder du:
Artikler, evalueringer og undersøgelser relateret til den pædagogiske praksis i dagtilbud. 

 

NB-ECEC

NB-ECEC
Forskningsdatabase, som samler skandinavisk forskning med fokus på 0-6-årige børn i dagtilbud. På siden finder du derfor både forskningstekster på dansk, svensk, norsk og engelsk. Databasen administreres af EVA med tilskud fra det norske Utdanningsdirejtiratet. 

På siden finder du: 
En detaljeret emneoversigt over alle de forskningsområder, titlerne på siden er kategoriseret under – det kan eksempel være emner som mobning, ligestilling og flersprogethed. 

 

Statens Institut for Folkesundhed

SIF - Statens Institut for Folkesundhed
SIF er et institut, som forsker i faktorer, der kan have betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. 

På siden finder du: 
Rapporter inden for emner som sundhed, trivsel og fysisk aktivitet hos børn og unge. 

 

Trygfondens Børneforskningscenter

TrygFondens Børneforskningscenter
Centeret gennemfører i samarbejde med kommuner, ministerier og frivillige organisationer videnskabelige målinger for at afprøve, om forskellige indsatser virker i praksis. Centret hører under School of Buisness and Social Science ved Aarhus Universitet. 

Det kan du bruge siden til: 
På siden kan du finde rapporter og videnskabelige artikler inden for områder som trivsel, grundskolen og udsatte børn og unge. Når du søger i databasen med udgivelser, kan du afgrænse resultaterne efter emne, forfatter og type, som du kender det fra ucnbib.dk. 

 

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Forsknings- og analysecenter, som leverer viden, der kan bidrage til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

På siden finder du:
Rapporter, videnskabelige artikler og debatindlæg, som fokuserer på børn og unge, integration, socialområdet og meget mere.
Når du søger i centrets udgivelser, kan du afgrænse resultaterne efter type, emneord og årstal, som du kender det fra ucnbib.dk.