• Dansk
  • English

Ophavsret/copyright

Når man som forsker publicerer sit arbejde, er det nødvendigt at have viden om ophavsret.

Forskerportalen, der henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner kan du finde information om de mange juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning.
Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

StartPubliceringNu har desuden også en udmærket side om ophavsretslige spørgsmål. 

 

Copyright