• Dansk
  • English

OECD iLibrary & Statistics

Adgang

Åbn OECD iLibrary & Statistics (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

OECD iLibrary & Statistics fjernadgang
Vælg University College Nordjylland som din institution. Indtast studienummer og din adgangskode, som er identisk med dit kodeord til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail, m.m.). Hvis du er ansat skal du indtaste initialer.
 

Indhold

Via portalen OECD iLibrary & Statistics er der adgang til alle OECD’s publikationer. De er rigtig nyttige, når du skal lave en økonomisk landeanalyse - hvad enten det drejer sig om makroøkonomiske nøgletal eller analyser af uddannelse, skatteforhold, pension, sundhedssystem osv.

Udvalgte titler:
OECD Economic Surveys – omfattende økonomiske analyser af ét land. Udkommer hvert andet år.
OECD Economic Outlook, der indeholder korte økonomiske analyser af samtlige OECD-medlemslande og andre industrialiserede lande. Udkommer to gange om året. Sidst i publikationen findes 'Statistical Annex' - sammenlignelige makroøkonomiske nøgletal.

PISA-undersøgelserne, der hvert 3. år tester skoleelevers faglige præstationer på tværs af lande.

Health at a Glance, der sammenligner OECD-landenes sundhedssystemer ud fra forskellige målbare parametre. Udkommer hvert andet år.

I statistikmodulet er der både mulighed for at skræddersy sine egne tabeller i de forskellige databaser, og at se diverse prædefinerede tabeller (Key tables).
 

Vejledning

Quickguide

Detaljeret vejledning