• Dansk
  • English

Nordiske e-ressourcer


Norske e-ressourcer

IdunnIdunn
Database, som giver fuldtekstadgang til mere end 60 nordiske tidsskrifter bla. Klinisk Sygepleje og Nordisk Sygeplejeforskning samt relevant e-bøger.
NORA
Giver adgang til at navigere i alt open access indhold publiceret ved 65 norske universiteter, forskningsinstitutioner og høgskoler. 
 Norart
Henvisninger til artikler fra norske og nordiske tidsskrifter og årbøger 
OriaOria
Fælles portal til søgning i norske fag- og forskningsbibliotekers ressourcer

 

Svenske e-ressourcer

DiVADiVA
Publikationer fra svenske universiteter og højere læreanstalter
LibrisLibris
Biblioteksbase for svenske forskningsbiblioteker
 Libris Uppsök
Svensk database, som indeholder eksamensopgaver, afhandlinger m.m. i fuldtekst
SwePubSwePub
Videnskabelige publikationer fra højere læreanstalter i Sverige

 

Skandinaviske e-ressourcer

Karolinska InstitutetSveMed+
Nordisk sundhedsfaglig database