• Dansk
  • English

Nordiske e-ressourcer


Norske e-ressourcer

CristinCristin
Søgeadgang til norsk forskning og norske open access-udgiverlser
 
IdunnIdunn
Database, som giver fuldtekstadgang til mere end 60 nordiske, fortrinsvis norske, tidsskrifter
 
NORA
Giver adgang til at navigere i alt open access indhold publiceret ved 65 norske universiteter, forskningsinstitutioner og høgskoler. 
 
 Norart
Henvisninger til artikler fra norske og nordiske tidsskrifter og årbøger 
 
OriaOria
Fælles portal til søgning i norske fag- og forskningsbibliotekers ressourcer


Svenske e-ressourcer

DiVADiVA
Publikationer fra svenske universiteter og højere læreanstalter
 
LibrisLibris
Biblioteksbase for svenske forskningsbiblioteker
 
SwePubSwePub
Videnskabelige publikationer fra højere læreanstalter i Sverige
 

 

Skandinaviske e-ressourcer

NB-ECECNB-ECEC
Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet