• Dansk
  • English

Marketline Advantage

Adgang

Åbn Marketline Advantage (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

Åbn Marketline Advantage fjernadgang
Vælg University College Nordjylland som din institution. Indtast studienummer og din adgangskode, som er identisk med dit kodeord til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail, m.m.). Hvis du er ansat skal du indtaste initialer.
 

Indhold

Markedsanalyser med større bredde i brancher end Euromonitor (se denne), idet Marketline dækker både industri-, service- og konsumentvaremarkedet. Det gør den velegnet til bl.a. finans- og serviceøkonomuddannelserne.

Derudover er der adgang til omfattende virksomhedsanalyser (inkl. SWOT-analyse) og landebeskrivelser (inkl. PESTLE*-analyse), og statistikdatabaser med lande- og branchestatistiske data.

*(PESTLE = Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental)

Marketline er verdensomspændende, dækker over 200 lande.
 

Vejledning

Video Tutorial