• Dansk
 • English

Landeinformation

På listen herunder kan du finde gode links til information om alverdens lande. Både samfundsmæssig, historisk og (makro)økonomisk information, og information om livsstil, forbrug og markedsforhold i det pågældende land.

 • Se også Find artikler – artikler er gode som aktuel baggrundsinformation.
   

CIA World Factbook
Generelle, opdaterede beskrivelser af verdens lande.

Deloitte: Taxation and Investment Guides and Country Highlights
En slags ”Doing Business” guides om investeringsklima, skat, juridiske forhold og forretningsmuligheder i en række lande.

Euromonitor/Passport
I denne markedsinformationsdatabase er der udførlige analyser af forbrugerne i omkring 80 lande.

Vælg Consumers ->Consumer Trends and Lifestyles. Vælg derefter land og analyse i boksen "Analysis Finder" og tryk "Go".

 • Bemærk også Country Reports og Consumers in 2020.
   

Marketline Advantage
Her er der både markedsinformation og meget omfattende analyser af enkelte lande. Analyserne er for de fleste landes vedkommende opbygget efter PESTLE modellen.

 • Søg på landet og find analysen af det under   i øverste menubjælke.
   

OECD iLibrary & Statistics
Makroøkonomisk statistik og analyser af den aktuelle økonomiske udvikling, både i OECD-landene og andre industrialiserede lande.

 • Se især OECD Economic Outlook og OECD Economic Surveys under Books -> Annuals & Outlook

Udenrigsministeriets Eksportråd: Markedsinformation
Man kan søge på enkeltlande og se både analyser og artikler om det pågældende land.

 • Man skal logge ind for at få adgang til rapporterne, men det er gratis at oprette en profil.