• Dansk
  • English

Kontakt

Ønsker du at benytte dig af UCN Bibliotekets tilbud har vi nedsat et team, der har til formål at koordinere og understøtte samarbejdet med forsknings- og udviklingsmiljøerne.

Med henblik på at give biblioteket mulighed for at koordinere samarbejdet og skabe det bedste udgangspunkt for at hjælpe dig har biblioteket udarbejdet et skema, der har til formål at kvalificere og afdække behovet for den vejledning, du ønsker. Skemaet finder du et link til nederst på denne side. Når skemaet er udfyldt og afsendt vil biblioteket kontakte dig, så snart din forespørgsel er behandlet, hvorefter der kan aftales et opfølgningsmøde, hvor ønsker og behov afklares endeligt.

Du kan henvende dig til en af følgende kontaktpersoner:

Pædagogik
 
Louise Vetner
Benedikte Bech
lnv@ucn.dk 
beb@ucn.dk
7269 0361
7269 0373
Business
 
Anders Damsgaard
Mikkelsen
adm@ucn.dk
 
7269 0356
 
SundhedThomas Kjærthk@ucn.dk 7269 0380
TeknologiChristina Christensenchc@ucn.dk7269 0375

FoU support hos biblioteket

Nedenstående skema udfyldes ved ønske om hjælp til litteratursøgning.

Åbn skema - hjælp til litteratursøgning

Åbn søgeprotokol

Åbn eksempel på udfyldt søgeprotokol