• Dansk
  • English

Internationale e-ressourcer

Academic Search Premier
Artikler og artikelhenvisninger inden for mange akademiske emneområder

APA PsycInfo
Databasen dækker alle områder inden for psykologi

Business Source Complete
Artikler i fuldtekst fra internationale business tidsskrifter

DiVA
Publikationer fra svenske universiteter og højere læreanstalter

EBSCO eBook Collction
E-bøger i fuldtekst inden for mange forskellige akademiske emneområder

ERIC - Education Resource Information Center
Henvisninger til videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område

ProQuest Research Library
Tværfaglig database med 150 enmeområder

ScienceDirect
Fuldtekstdatabase målrettet alle uddannelser

SwePub
Svensk indgang til videnskabelige publikationer fra højere læreanstalter