• Dansk
  • English

Idunn

Adgang

Åbn idunn (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

Åbn idunn fjernadgang
Vælg Professionshøjskolen UCN som din institution. Indtast din UCN-mail og den samme adgangskode, som du anvender på andre UCN-platforme (mail, netværk m.v.) 
 

Indhold

Idunn indeholder mere end 70 nordiske fag- og forskningstidsskrifter indenfor det pædagogiske, samfundsfaglige, humanistiske og sundhedsfaglige område.

Der er f.eks. adgang til: Klinisk Sygepleje, Nordisk Sygeplejeforskning, Norsk pedagogisk tidsskrift og Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning

Der er registreret mere end 40.000 artikler, hvor af mange er peer reviewed (fagfællebedømte). Der er adgang til artiklerne i fuld tekst. Der gives også adgang til ca. 70 e-bøger inden for forskellige emneområder.

Idunn udgives af det norske Universitetsforlaget.