• Dansk
  • English

Hvad tilbyder biblioteket?

Skal du i gang med et forsknings- eller udviklingsprojekt, tilbyder UCN Biblioteket en række forskellige services i forhold til at understøtte og kvalificere research, registrering og publicering:
 

Informationssøgning
  • Skal du sætte dig grundigt ind i et nyt emneområde i forbindelse med et udviklingsprojekt, forskningsprojekt el. lign., og har du i den forbindelse behov for at finde ud af, hvad der er publiceret om emnet?
  • Hvordan holder du dig opdateret i forhold til den nyeste forskning på dit område?

UCN Biblioteket kan assistere med hjælp til søgestrategi, dvs. valg af relevante databaser, søgeord, afgrænsninger mm. Her kan være tale om undervisning i informationssøgning, således at du kvalificeres til efterfølgende selv at foretage søgningerne, eller du kan bestille en bibliotekar til at foretage søgningerne ved en såkaldt rekvirering.

Vi bistår også gerne med generering af ”Alerts”, så du kan modtage information om nye udgivelser/artikler på dit felt via e-mail.
 

Referencehåndtering
  • Hvordan holder du styr på store mængder litteratur og referencer?
  • Hvordan kan en arbejdsgruppe nemt dele referencer indbyrdes?

UCN Biblioteket kan introducere dig til referenceværktøjer som f.eks. RefWorks eller Mendeley, som bl.a. giver mulighed for at dele samlinger af referencer med andre i en arbejdsgruppe eller et fagligt netværk.
 

Forskningsregistrering/UC Viden
  • Hvordan registrerer du dit projekt/din forskning i UC Viden?

UCN Biblioteket kan guide dig i forbindelse med forskningsregistreringen i UC Viden. Vi kan hjælpe med selve registreringen af projektet, men også med at få knyttet projektregistreringen og evt. relaterede rapporter og artikler sammen.  Derudover bistår vi også gerne med udarbejdelse af et CV samt oprettelsen af et ORCID (internationalt forsker id).
 

Publicering
  • Hvordan kan din forskning/dit projekt få størst mulig synlighed ved en publicering (i DK og/eller udlandet)?
  • Hvilke relevante tidsskrifter findes inden for dit forsknings- eller fagområde?
  • Hvad må du/må du ikke i forbindelse med publicering?

UCN Biblioteket kan give vejledning i forbindelse med valg af publiceringskanal, Open Access-publicering og uklarheder vedrørende ophavsret. Herunder hvad er ”Den bibliometriske forskningsindikator” (BFI), H-indexet samt Journal Impact Factor, og hvordan kommer disse redskaber i spil, når du vil publicere din forskning/viden.