• Dansk
  • English

Harvard

Harvard referencestandard stammer oprindeligt fra Harvard Medical School. Med små variationer er den blevet taget i brug af andre institutioner. Det betyder at den i dag findes i mange forskellige varianter. UCN biblioteket har lavet korte eksempelsamlinger med henholdsvis danske og engelske eksempler til de mest anvendte publikationstyper. Der henvises desuden til andre eksempelsamlinger for højere detaljeringsgrad.
 

Eksempelsamling:

Karakteristik

Navne-år-metode.
 

Eksempel på kildehenvisning:

I teksten:
(Hammer et al. 2016)
I referencelisten:
Hammer, A., Petersen, L.K., Rolving, N., Boxill, M.F., Kallesøe, K.H., Becker, S., Fredberg, U., Sørensen, V.N., Rask, C.U., Fink, P.K. & Blaakær, J., 2016. Bivirkninger, som formodes at skyldes HPV-vaccination i Danmark. Ugeskrift for læger. 178(13), s. 1239-1243.

Flere detaljerede eksempler kan ses via den anbefalede eksempelsamling.