• Dansk
  • English

GreenFILE

Adgang

Åbn GreenFILE (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

Åbn GreenFILE fjernadgang
Vælg University College Nordjylland som din institution. Indtast studienummer og din adgangskode, som er identisk med dit kodeord til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail, m.m.). Hvis du er ansat skal du indtaste initialer.
 

Indhold

Database om alle aspekter af menneskelig påvirkning af miljøet. Kan benyttes til at perspektivere forbindelsesleddet mellem miljøet og menneskelige faktorer som landbrug, uddannelse, lovgivning, sundhed og teknologi.
Indeholder referencer fra mere end 600 engelsksprogede titler, men kun til en mindre del af referencerne er der fuldtekstadgang. Nogle kilder går helt tilbage til 1913 (f.eks. Journal of Ecology).
Indeholder også stort billedmateriale.
Man kan f.eks. finde henvisninger til artikler om emner som: Bølgeenergi, Global opvarmning, Genbrug, Landbrugets forurening i Kina, Luftforurening ved skovbrande, Beskyttelse af regnskoven i Amazonas.