• Dansk
  • English

Fjernlån til andre biblioteker

UCN Biblioteket deltager i det nationale lånesamarbejde mellem biblioteker i Danmark.


Udlåns- og reserveringspolitik

Andre biblioteker kan låne og reservere UCN Bibliotekets materialer, dog kan vi, under hensyn til bibliotekets formål, i særlige tilfælde prioritere betjeningen af UCN Bibliotekets primære brugere.
Udlånstiden er 40 dage for boglige materialer og 14 dage for tidsskrifter.

Lånte materialer kan fornys 5 gange via vores hjemmeside. Bortkommet eller ødelagt materiale erstattes, jvnf. UCN Bibliotekets gældende låneregler.

Udlån af materialer og kopilevering til danske biblioteker er gratis.

Se låneregler for studerende og ansatte ved UCN

Se vejledning i fornyelse af lånte materialer
 

Intern procedure

Vi tjekker dagligt bestillinger fra andre biblioteker. Bestillingerne effektueres, og det ønskede materiale fremsendes via den nationale kørselsordning til knudepunktsbiblioteket indenfor 2 hverdage. Er materialet udlånt foretages reservation. Kan bestillingen ikke opfyldes, sendes svar via BOB-basen.

Danbib bestillinger ekspederes ikke i juli måned.
 

Kontakt

Spørgsmål besvares ved henvendelse til Thomas Kjær, e-mail: thk@ucn.dk