• Dansk
  • English

Find danske artikler

ucnbib.dk

På ucnbib.dk kan du søge danske artikler hurtigt og nemt via søgefeltet ovenfor

  • Log ind (for viderestilling til fuldtekstartikler, hvor det er muligt)
  • Søg på emne, titel eller forfatter
  • Under "Kilde" vælges "Artikler"
  • Under "Materialetype" kan du vælge mellem "Tidsskriftsartikler" eller "Avisartikler"
InfomediaInfomedia
Danske avisartikler i fuldtekst fra nationale og regionale aviser. Login fås på biblioteket.
Børsen Ledelse
 
Børsen Ledelse
Artikler og nyheder inden for ledelse, markedsføring, IT og økonomi.
 
Danske kommuner
 
Danske Kommuner
Danske Kommuner indeholder artikler om bl.a. ledelses- og personalemæssige forhold i kommunalt regi. Der er adgang via password til E-magasinet fra 2010 og frem.
Åbn side på ucnbib.dk med link og password til Danske Kommuner. (Siden kan kun vises, hvis du er logget ind på ucnbib.dk)
Fra 1.1.2017 kan Danske Kommuner kun læses via en app.
 

Danish Journal of Management & Business
 

Danish Journal of Management & Business (2010-  )
Danish Journal of Management and Business (tidligere: Ledelse & Erhvervsøkonomi) er et videnskabeligt tidsskrift, der har til formål at formidle forskningsresultater inden for fagområderne ledelse og erhvervsøkonomi, ved at præsentere de vigtigste danske og udenlandske udviklingstendenser, relateret til danske forhold.

Se tidl. årgange:
Årg. 2002-2012 via CBS Open Journals
Årg. 1937-2002 via tidsskrift.dk
 

Rationel Praksis

 
Rationel Praksis
E-tidsskriftet ’Relationel Praksis’ handler om ledelse og organisationsudvikling og har som ambition at inspirere arbejdet i og med relationer i organisationer. Tidsskriftet henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og andre, som arbejder med at udvikle egen og andres hverdagspraksis.
 
Ledelse i dag
 
Ledelse i Dag
Ledelseidag.dk er et elektronisk tidsskrift om ledelse. Det afløste i 2006 det trykte tidsskrift Ledelse i Dag.  Artikelbasen indeholder over 500 forsknings- og erfaringsbaserede artikler fra 2005 og frem.
Åbn side på ucnbib.dk med link og password til Ledelseidag.dk. (Siden kan kun vises, hvis du er logget ind på ucnbib.dk)
 
Lederliv
 
Lederliv
Elektronisk tidsskrift, som indeholder teoretiske perspektiver, faglige analyser og praksisfortællinger relateret til ledelse, strategi og organisationer. Tidsskriftet udgives via et samarbejde mellem 7 danske professionshøjskoler.
 
Mandag Morgen
 

Mandag Morgen
Artikler og analyser i fuldtekst inden for bl.a. ledelse, politik, sundhed, økonomi, innovation og uddannelse.