• Dansk
  • English

Find danske artikler via ucnbib.dk

På ucnbib.dk kan du søge danske artikler hurtigt og nemt via søgefeltet ovenfor

  • Log ind og få adgang til artikler, der findes i fuldtekst
  • Søg på emne, titel eller forfatter
  • Vælg Avisartikler eller Tidsskriftsartikler under Materialetype

Tværfaglige søgeportaler


- Et godt sted at starte, når du skal finde videnskabelig litteratur 

Mellemrum

Bibliotek.dk

- Bestil bøger fra andre biblioteker og hent dem på UCN

Mellemrum

UC Viden
- Søg professionsrettet og relevant viden for din problemstilling

Mellemrum

Danmarks Forskningsportal (NORA)

- Find dansk forskning, når du søger litteratur til din opgave

 

Viden om ledelse og organisation

Danske kommuner
 

Danske Kommuner
Danske Kommuner indeholder artikler om bl.a. ledelses- og personalemæssige forhold i kommunalt regi. 

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA
På Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) hjemmeside er der temasider om henholdsvis skoleledelse og dagtilbudsledelse.
Find forskning, rapporter, inspirationsmateriale mm.

Skoleledelse
Find her viden fra forskningen om god pædagogisk ledelse og indblik i, hvordan gode skoleledere lykkes med at gå tæt på undervisning og læring for at skabe gode læringsmuligheder for alle elever.

Ledelse i dagtilbud
Ledelse og organisering er vigtige elementer i et godt dagtilbud for børn. På siden finder du materialer om god organisering af læringsmiljøer og viden om ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet.

EMU

EMU
På Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal EMU finder du en række rapporter og notater, som særligt har fokus på skoleledelsernes arbejde med implementeringen af folkeskolereformen.

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
 

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
Forskningscenter om ledelse i den offentlige sektor.

Ledelse i morgen

Ledelse i Morgen. Tidsskrift for pædagogisk ledelse
Tidsskriftet formidler viden, metoder og værktøjer til den pædagogiske ledelses arbejde med kvalitetssikring, fleksibel organisering og strategisk udvikling.
Åbn side på ucnbib.dk med link og password til Ledelse i Morgen. (Siden kan kun vises, hvis du er logget ind på ucnbib.dk)

Lederstof

Lederstof
Artikler og podcasts om ledelse – med mange eksempler fra praksis. Udgives af Lederne.


Lederliv
 

Lederliv
Elektronisk tidsskrift, som indeholder teoretiske perspektiver, faglige analyser og praksisfortællinger relateret til ledelse, strategi og organisationer. Tidsskriftet udgives via et samarbejde mellem 7 danske professionshøjskoler.

Mandag Morgen

Mandag Morgen
Artikler og analyser i fuldtekst inden for bl.a. ledelse, politik, sundhed, økonomi, innovation og uddannelse.

 

Avisartikler

InfomediaInfomedia
Danske avisartikler i fuldtekst fra nationale og regionale aviser.