• Dansk
  • English

Danske Forskningsdatabase

Adgang

Fri adgang
Åbn Den Danske Forskningsdatabase

 

Indhold

Den Danske Forskningsdatabase er en central dansk database, der kan lette vejen til viden om forskningen i Danmark. Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, Ph.d.-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.
Forskningsreferencerne kommer hovedsageligt fra universiteter, men alle offentlige institutioner med forskningsaktiviteter kan blive dataleverandører. Mængden af dataleverandører forøges løbende.