• Dansk
  • English

Byggefaglige ressourcer

 

Byggefaglige ressourcer

sbi anvisninger


anvisninger.dk
SBI-anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut
 

Bips
Beskrivelsesanvisninger, standarder, cad-værktøjer m.m., samt artikler og faglig debat om digitalt byggeri
 
Brandsikring af byggeri

Brandsikring af byggeri - eksempelsamling
Digitalt værktøj fra DBI til projektering af brandsikkerhed


 

BYG-ERFA
Byggetekniske erfaringsblade fra Fonden BYG-ERFA

Byg & Miljø

Byg & Miljø
Testadgang til ansøgning om byggetilladelse

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri
Hjemmeside for brancheorganisationen Dansk Byggeri

Dansk Bygge Skik

Danskbyggeskik.dk
Digitalt bibliotek med historisk materiale om boligbyggeri fra 1850-2000 

Green File


Greenfile
Henvisninger til artikler om menneskets påvirkning af miljøet

Ingeniøren

Ingeniøren
Artikler i fuldtekst fra Nyhedsmagasinet Ingeniøren

Licitationen

Licitationen
Artikler samt udbudte og afholdte licitationer i fuldtekst

Mur og tagMur- og tagdetaljer
Tegningsmateriale med tagløsninger og murede detaljer fra Mur & Tag. Tegningerne kan downloades i pdf-, dwg-, og ifc-format
sbiSbi.dk
Rapporter, nyheder m.m. fra Statens Byggeforskningsinstitut
Dansk StandardStandard Distribute
Fuldtekstadgang til et stort udvalg af standarder fra DS (Dansk Standard)
TræCadTræCad
Tegningsdatabase med bygningsdetaljer fra Træinformation. Tegningerne kan downloades i pdf- og dwg-format
U-værdierU-værdier
Beregning af u-værdier fra VarmeIsoleringsForeningen