• Dansk
  • English

Book en bibliotekar

Skal du eller din gruppe i gang med informationssøgning i forbindelse med bachelorprojekt eller hovedopgave, er det muligt at bestille vejledningstid ved en bibliotekar. Vejledningen varer 30-60 minutter. Tilbuddet er henvendt til studerende og kursister ved UCN.

Du kan få vejledning til følgende:

  • at opbygge en søgestrategi
  • at vælge relevante databaser
  • at søge i konkrete databaser
     

Sådan får du en bookingaftale

Kontakt din biblioteksafdeling - gerne pr. mail, og vi aftaler en tid.

Oplysninger vi skal bruge:

  • antal gruppemedlemmer
  • emne og evt. problemformulering
  • hvor du har søgt – og hvad du har du fået ud af dine søgninger?
  • Min. 2 datoønsker


Kontakt

Hobrovej
Mail: bibliotek-hv@ucn.dk

Lerpyttervej
Mail: bibliotek-lv@ucn.dk 

Mylius Erichsens Vej
Mail: bibliotek-me@ucn.dk

Selma Lagerløfs Vej
Mail: bibliotek-sl@ucn.dk - vedlæg desuden DOSIS-guidens pkt. 1-4.
Download DOSIS-guide til informationssøgning (gem dokumentet på din computer, inden du åbner det)

Skolevangen
Mail: bibliotek-sv@ucn.dk

Sofiendalsvej
Mail: bibliotek-sd@ucn.dk