• Dansk
  • English

Biblioteket på Canvas

UCN biblioteket har udarbejdet et Canvasrum, hvor vi publicerer undervisningsmateriale og vejledninger, som er relevante for dig på lærer- eller pædagoguddannelsen.

I rummet kan du desuden finde videovejledninger, inspiration til informationssøgning, fif til søgning og selvfølgelig mere hjælp til APA og referencehåndtering.

Tilmeld dig her Biblioteket – Pædagogik (kun adgang for studerende og ansatte ved UCN).