• Dansk
  • English

Sådan søger du online ressourcer i ucnbib.dk

 

Find internationale forskningsartikler

Academic Search Premier

Adgang

Åbn Academic Search Premier (N.B. det direkte link virker kun, når du befinder dig på UCN)

Fjernadgang

Åbn Academic Search Premier fjernadgang
Vælg University College Nordjylland som din institution. Indtast studienummer og din adgangskode, som er identisk med dit kodeord til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail, m.m.). Hvis du er ansat skal du indtaste initialer.
 

Indhold

Academic Search Premier er en emnemæssigt bred base, der indeholder artikler fra en lang række akademiske emneområder. Basen registrerer mere end 4600 i fuldtekst.