• Dansk
  • English

Biblioteket genåbner d. 10. august

UCN Bibliotekets fysiske afdelinger holder sommerlukket i perioden 6. juli-7. august 2020. Mandag d. 10. august bliver der igen adgang til de fysiske biblioteker i de sædvanlige åbningstider. 
 

Praktiske oplysninger om lån og aflevering af materialer:

Hvornår kan jeg hente mine reserveringer?
Hvis du har modtaget en reserveringsmeddelelse med afhentningsfrist i august måned, er materialet stillet på reserveringshylde i biblioteket og kan afhentes fra d. 10. august i bibliotekets åbningstid.
Du kan evt. sende en mail til biblioteket (bibliotek@ucn.dk), hvis du gerne vil have materialet inden d. 10. august, og vi kan lave en aftale om udlevering i ugen inden. 

Hvor lang tid kan jeg beholde mine lån?
Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Du kan desuden altid tjekke din lånerstatus på ucnbib.dk, hvor du også har mulighed for at forny, hvis ikke materialet er reserveret.

Hvordan afleverer jeg lånte materialer?
Fra d. 3. august er der igen adgang til campus, og du kan aflevere lånte materialer til biblioteket. Biblioteket åbner dog først rigtigt for adgang  d. 10. august.  

Skal jeg betale gebyrer?
Vi udsender igen afleveringspåmindelser, hjemkaldelser og saldoopgørelser, men hvis du afleverer eller fornyr de hjemkaldte materialer senest d. 14. august 2020, skal du ikke betale gebyrer. Herefter vil UCN Bibliotekets normale gebyrtakster træde i kraft (se gebyrtakster her).

Bemærk, at mellemværender, som blev oprettet inden nedlukningen, fortsat skal betales. Det er kun i forbindelse med nedlukningen, at vi har indført ”frit lejde”. Tjek dette via din lånerstatus.

Hvad gør biblioteket i f.t. smitterisiko?
Ved håndtering af materialer benytter bibliotekspersonalet handsker eller foretager hyppig hånddesinfektion eller håndvask.
Ifølge "Retningslinjer for genåbning af museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende" er det ikke vurderingen, at det er nødvendigt med særlige forholdsregler i f.t. afleverede materialer. Opdateret d. 21.07.2020

Oprettet af: rkc
Oprettet den: Torsdag 12. marts
Materialetype:
Kategori: